Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Základní škola speciální

Pečujeme o všechny děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje  vzdělávání v běžné ZŠ a které mají podpůrná opatření 3. – 5. stupně. V našich třídách jsou vzdělávány jak děti s mentálním postižením, tak i děti, kterým se k mentálnímu postižení přidružil autismus, smyslová a tělesná postižení, poruchy řeči a komunikace, apod.

Obsah a způsob vyučování je vždy

  • přizpůsoben osobnosti žáka a jeho individuálním potřebám, aby prospíval bez zbytečného stresování
  • vylepšován pomocí vzájemných konzultací pedagogů, spoluprací s poradenskými zařízeními a průběžným dalším vzděláváním pedagogů
  • konzultován i nasměrován rodiči, kteří své dítě nejlépe znají a vědí, jaké má potřeby a přání

S žáky u nás využíváme širokou škálu pomůcek, třídy přizpůsobené potřebám dětí (závěsné zařízení pro imobilní žáky, míčkový bazének, hry na kobercích, interaktivní tabule, relaxační místnost, velká halu na hraní o přestávkách). Nevyučujeme jen ve třídách, rádi navštěvujeme celou řadu speciálních učeben, které jsou v naší škole k dispozici.

Pro celkový rozvoj a radost dětí máme tyto terapie:

  • canisterapii – terapie se psy
  • hipoterapii – terapie s koňmi
  • muzikoterapii – terapie hudbou
  • bazální stimulaci – terapie podněty blízká fyzioterapii
  • podporu psychologa
  • relaxační místnost Snoezelen.

Po ukončení ZŠ speciální mohou její absolventi pokračovat ve vzdělávání a v přípravě na život v naší praktické škole jednoleté a v praktické škole dvouleté.