Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 je denní formou studia, vhodná především pro absolventy základních škol speciálních, příp.základních škol nebo praktických škol jednoletých. Po absolvování Praktické školy dvouleté bude možné ve studiu pokračovat na některém z odborných učilišť.

Co žákům nabízíme?

  • Dvouleté studium na střední škole, které lze v mimořádných případech prodloužit o dva roky
  • Po absolvování závěrečné zkoušky získání středního vzdělání
  • Ubytování v nedaleké budově internátu 24 hodin denně 5 dní v týdnu včetně stravování
  • Bohatou nabídku terapií včetně využívání relaxační místnosti Snoezelen

Podmínky přijetí

  • Ukončená povinná školní docházka na základní škole, na základní škole speciální nebo na Praktické škole jednoleté.
  • Doporučení SPC.
  • Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.

Možnosti uplatnění

  • V chráněných pracovištích.
  • Při pomocných pracích v různých profesních oblastech (ve stravovacích, zdravotnických a sociálních provozech)

Povinné předměty

Všeobecně vzdělávací: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, nauka o společnosti, nauka o přírodě, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví, informatika.

Odborně praktické: rodinná výchova, příprava pokrmů, ruční práce (zaměřená zejména na keramické, domácí a pěstitelské práce).