Školní jídelna

V budově internátu se nachází i školní jídelna s výbornou kuchyní, v níž mají ubytovaní žáci zajištěno stravování 6x denně (snídaně, školní svačina, oběd, odpol. svačina, večeře, 2.večeře). Obědy zde mohou využívat – a rádi využívají – i ostatní žáci a zaměstnanci školy.

Cena obědů pro žáky činí:

  • do 10ti let 25Kč
  • do 15ti let 30
  • od 15ti let 34Kč

Ceny jsou platné od 1.1.2017.

 

Aktuální jídelníček