Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

O škole

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji menšího města – Chotěboře. Je umístěna v prostorné budově, kolem níž se rozprostírá zahrada s dřevinami a školní hříště. Na školním pozemku se nachází rovněž přírodní učebna, která byla vybudována v rámci Projektové metody v enviromentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř – „Žiji, tedy jsem“. 

Hlavním cílem činnosti naší školy je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich příprava pro plnohodnotný život s pracovním uplatněním a maximální integrace do života společnosti. Ve výchovně vzdělávací práci se proto škola dlouhodobě zaměřuje na úkoly, které jsou klíčové z hlediska dosažení cíle a to jak v oblasti vzdělávacích možností žáků, tak vzhledem k jejich schopnostem, osobnostním možnostem a sociokulturním podmínkám. Snažíme se žákům ukázat, že učení není jenom povinností, nýbrž také zábavou, dobrodružstvím, poznáváním a hledáním odpovědí. V rámci projektového vyučování organizujeme mnoho zajímavých aktivit při výuce jednotlivých předmětů nebo tematicky zaměřených projektových dní.

Žáci mohou být zařazeni do základní školy nebo základní školy speciální. Po jejich absolvování mohou ve vzdělávání pokračovat v praktické škole jednoleté. Od školního roku 2015-2016 funguje na naší škole nový studijní obor praktická škola dvouletá.

Nová dvoupatrová školní budova s podkrovím je velmi prostorná a moderně vybavená. Škola má bezbariérový přístup a výtah pro imobilní žáky. V budově školy se nachází 9 tříd, jedna třída je k dispozici v Rybově vile, která byla zrekonstruována v průběhu školního roku 2012-2013. Třídy jsou vybaveny novými výškově stavitelnými jednomístnými a dvojmístnými lavicemi, jejichž uspořádání lze měnit podle potřeby a charakteru výuky. V každé třídě je umístěn jeden počítač s internetovým připojením, interaktivní tabulí a různými výukovými programy, žákům jsou rovněž k dispozici tablety. V speciálních třídách mají žáci odpočinkový a hrací prostor, nově byla také zřízena relaxační místnost Snoezelen.

V podkroví školy se nachází výtvarný ateliér, který je využíván zejména pro výuky výtvarné výchovy, ale i některé činnosti pracovního vyučování. Součástí školy je i zasedací místnost a žákovská a učitelská knihovna. Žákům můžeme rovněž nabídnout několik zájmových kroužků: sportovní hry, počítače, stolní tenis, vaření, hru na zobcovou flétnu a keramiku. V suterénu školy jsou pro potřeby pracovního vyučování k dispozici školní dílny, cvičná kuchyň, keramická dílna a pracovna pro výuky domácích prací. K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových aktivit slouží menší tělocvična tzv. rehabilitační sál, který je vybaven mimo jiné i rotopedem a posilovacím strojem a venkovní hříště s basketbalovými koši. Při hodinách tělesné výchovy, o přestávkách i při kroužku stolního tenisu jsou žákům k dispozici tři stoly, které jsou umístěny na chodbách školy. Na chodbě v přízemí jsou umístěny koše na basketbal. Škola má i učebnu speciálně určenou pro školní dužinu. Školní družina může využívat veškerých prostor jak k odpočinku, tak i pohybovým aktivitám.

Nedílnou součástí školy je i nedaleký internát obklopený zahradou a hříštěm. Budova internátu má pro žáky osm ložnic a dvě pracovny. Internát je umístěn v zahradě s ovocnými a okrasnými stromy, květinovými i zeleninovými záhony a skleníkem. Mladším žákům slouží k vyžití různé prolézačky, houpačky a pískoviště. Zahradu z velké části udržují sami žáci v hodinách pracovního vyučování.

Součástí internátu je školní jídelna, která zabezpečuje ubytovaným žákům celodenní stravu a obědy pro ostatní žáky a pracovníky školy.