Školská rada

Program schůze školské rady ze dne 19. 6. 2019

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“
 2. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“
 3. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“
 4. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“
 5. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“
 6. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“
 7. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce
 8. Akce školy
 9. Různé

Zápis:

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“

Podle ŠVP  Praktické školy jednoleté „Životem lépe a snadněji“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří

Podle ŠVP  Praktické školy dvouleté „Co škola naučí, život prověří“ se vzdělávali studenti, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy praktické „Škola nás učí“

Podle ŠVP  Základní školy praktické „Škola nás učí“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Základní školy speciální „Poznáváme svět“

Podle ŠVP  Základní školy speciální „Poznáváme svět“ se vzdělávali žáci, kteří mají k doporučení k tomuto vzdělávání od příslušných poraden. Všichni studenti učivo zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Školní družiny „Barevný svět“

Podle ŠVP  Družiny „Barevný svět“ pracovali žáci, kteří navštěvují školní družinu. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Zhodnocení vzdělávání podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál …“

Podle ŠVP Internátu „Jsme spolu a kráčíme dál…“ pracovali žáci, kteří jsou ubytovaní na internátu školy. Všichni žáci práci zvládli v rámci svých možností a schopností.

 1. Změny ŠVP pro základní vzdělávání

Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly na základě vyhlášení MŠMT provedeny změny. Se změnami probíhajícími v tomto školním roce je školská rada seznamována a jsou školskou radou schváleny.

Poslední změny ŠVP pro základní vzdělávání „Škola nás učí“ byly schváleny školskou radou dne 25. června 2018. Změna se týkaly očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro žáky zařazené do naší školy.

 1. Projekty probíhající ve škole v tomto školním roce

Škola je stále zapojena do projektu „Ovoce do škol“ pro žáky prvního stupně a „Mléko do škol“ pro žáky celé školy.

Dále se žáci účastnili projektu „Krokus“ připomínajícího židovské děti, které zemřely během holokaustu.

Po celý školní rok probíhá projekt „Edukační podpora ZŠ Hradební“ (doučování žáků, spolupráce s rodiči, tandemová výuka).

Škola se snaží rozvíjet a zlepšovat svou činnost také na základě programu Státního zdravotního ústavu „Škola podporující zdraví“.

 1. Akce školy

Soutěže 2. poletí:

 • Recitační soutěž – školní kolo Chotěboř, okresní kolo Velké Meziříčí
 • Pěvecká soutěž – školní kolo Chotěboř, okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Botanická soutěž – okresní kolo Chotěboř
 • Dopravní soutěž – okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo Havlíčkův Brod
 • Sportovní soutěže – Sportovní hry mládeže (atletický čtyřboj) školní kolo Chotěboř, okresní kolo Havlíčkův Brod, krajské kolo Velké Meziříčí, Turnaj ve stolní tenise – Třebíč, Fotbalové meziškolní utkání – Jihlava, turnaj v bocce, Emil Open – mezinárodní setkání handicapovaných.
 • Taneční soutěž – školní kolo

Akce školy:

 • Den zdraví – 20. října (představení zdravých jídel a nápojů s ochutnávkou)
 • Pochodové cvičení
 • Oslava 100 let založení ČSR
 • Výlet do Dýňového světa
 • 72 hodin dobrovolnických prací – úklid lesa v okolí čističky
 • prosince – 1. Adventní neděle – pásmo písniček z pohádky Mrazík na náměstí
 • Výlet – Betlém Hlinsko, vánoční výstava
 • Školní vánoční besídka – pásmo vánočních písniček, básniček a povídání. Ukázka vánočního stolování
 • , 5., 6. února – divadelní představení Mrazík pro MŠ a 1.st.ZŠ z Chotěboře a okolí
 • V listopadu a v lednu – Dny otevřených dveří
 • Návštěva MŠ a ZŠ Sluníčko Okrouhlice, divadelní představení naší školy i školy Sluníčko
 • Přednáška Holokaust a rasismus
 • Výlet za bledulemi Staré Ransko
 • Školní představení a výstava zahradní keramiky – pro širokou veřejnost
 • Preventivní programy spektrum Žďár nad Sázavou- v průběhu školního roku
 • Naučné a preventivní programy ČČK
 • Návštěva ekologického centra Chaloupky „Bylinky na naší zahrádce“
 • Zdravá pětka – Škola zdravé pětky a Párty se zdravou pětkou
 • HZS – prohlídka hasičského auta, ukázka hasičské techniky u školy, beseda
 • ZZS – prohlídka sanity, ukázky záchranářské techniky, školení první pomoci
 • Akce „Čistá Vysočina“ – úklid blízkého okolí školy
 • Den zdraví – ochutnávky zdravých mléčných nápojů a exotického ovoce
 • Koncert skupiny BeneBend
 • Canisterapie, bazální stimulace – celoročně
 • Hipoterapie – celoročně
 • Školní družina – Odpoledne s hasičem, Odpoledne s městským policistou
 • Školní výlet Vlakem na Stvořidla
 • Každý měsíc: Školní projektový den na různá aktuální témata
 1. Různé

Od ledna došlo ke změnám financování školy.

Začátkem prázdnin škola opět nabídne ubytovací prostory hostům festivalu Avalon.

Rodiče handicapovaných dětí mají stále velký zájem o umožnění parkování v těsné blízkosti školy. Byla navržena možnost otevřít bránu školy od 7.45 do 8.10, aby rodiče mohli parkovat na dvoře před školou. To ovšem vyžaduje, aby zde po celou dobu jeden pracovník školy dohlížel na bezpečný průchod dětí do školy.

Od června je novým členem školské rady za město Chotěboř pan Mgr. Bc. David Šafránek, od  nového školního roku dojde ke změně dalších dvou členů Školské rady. Končí pan Bc. Jiří Kafka a předsedkyně školské rady paní Mgr. Andrea Vašíčková. Nový předseda či předsedkyně bude zvolen v následujících dnech. Místo pana Kafky bude navržen nový člen – nejlépe z odboru sociálních věcí města Chotěboř.