Internát

Součástí školy je rovněž internát, který se nachází na adrese Smetanova 835, nedaleko školy. Kolem budovy internátu se rozprostírá zahrada se školním pozemkem pro pěstitelské práce, hracími prvky, altánem a hřištěm na kopanou. V době mimo vyučování je podněcována u žáků rozmanitá zájmová činnost a volnočasové aktivity, což vede ke smysluplnému využití volného času, k rozvoji kognitivních schopností a dovedností.

Individuální speciálně pedagogická péče je zaměřena na druh a stupeň postižení jednotlivých dětí. Naším cílem je uspokojovat přirozené životní potřeby a tužby dětí, rozvíjet a podporovat jejich tvůrčí aktivitu. Usilujeme o posílení fyzického rozvoje a vývoje dětí prostřednictvím pohybu a nácviku pohybových dovedností. Podporujeme vývoj žáků se zaměřením na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností prostřednictvím plánované činnosti a tvořivých her. Důležitým prvkem je začleňování nových a problémových žáků do kolektivu. Nedílnou součástí života žáků na internátě je vzájemná komunikace, multikulturní tolerance a respektování jeden druhého.

Do každodenního programu je zahrnován pobyt dětí na čerstvém vzduchu – využití internátní zahrady. V rámci projektu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí vznikla za pomoci pedagogů, žáků a externích pracovníků přírodní zahrada. Žáci ji využívají nejen k činnosti odpočinkové, sportovní, ale především k výuce pěstitelství. Zahrada je rozčleněna na jednotlivé části, které na sebe plynule navazují: Divoký koutek, Přírodní louka, Stavba z vrbových proutků, Suché stanoviště – skalka, Hmyzí hotel, Bylinková zahrádka, Zeleninové záhony, Ovocné stromy a keře. V případě nepříznivého počasí navštěvujeme školní rehabilitační sál, relaxační místnost snoezelen a veškeré prostory školy, které nabízejí širokou škálu vyžití.

Mezi hlavní přednosti internátu patří rodinné prostředí, týdenní pobyt žáků (provoz od neděle 18.00 hod. do pátku 15.00 hod.), prostorná zahrada a hřiště, možnost sportovního vyžití – jízda na kole, míčové hry, stolní tenis, skluzavka, kolotoč, pískoviště, altán. Zájmová činnost se realizuje ve všech zájmových sférách žáků. Příprava žáků na výuku probíhá formou individuálního přístupu. Máme malé výchovné skupiny, každá pod dohledem jedné vychovatelky a asistentky.

V době letních prázdnin lze internátní budovu pronajmout.

Fotogalerie

Cena za ubytování

Internát zajišťuje ubytování žáků v moderně zařízených jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových i čtyřlůžkových pokojích za cenu 10,- Kčza každý využitý den ubytování, což činí cca 210,- Kč za měsíc.

Cena za celodenní stravování

Pro ubytované žáky je zajištěno stravování 6x denně v cenách (platí od 1.11.2017):

 • 7-10 let: 80,- Kč/den
  • Snídaně 13,- Kč
  • Školní svačina 10,- Kč
  • Oběd 28,- Kč
  • Odpol. svačina 9,- Kč
  • Večeře 20,- Kč
 • 11-14 let: 86,- Kč/den
  • Snídaně 14,- Kč
  • Školní svačina 11,- Kč
  • Oběd 30,- Kč
  • Odpol. svačina 10,- Kč
  • Večeře 21,- Kč
 • 15 a více let: 100,- Kč/den
  • Snídaně 15,- Kč
  • Školní svačina 11,- Kč
  • Oběd 34,- Kč
  • Odpol. svačina 10,- Kč
  • Večeře 21,- Kč
  • 2.večeře 9,- Kč

Rychlé kontakty