Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Internát

Internát je samostatná budova vzdálená od školy cca 500 m, nacházející se v ulici Smetanova 835

Fotogalerie pokojů zde.

Poskytuje

 • Týdenní pobyt žáků (provoz od neděle 18.00 hod. do pátku 15.00 hod.) s celodenním stravováním.
 • Rodinné prostředí v malých výchovných skupinách, každá pod dohledem jedné vychovatelky a asistentky.
 • Individuální speciální pedagogickou péči zaměřenou na druh a stupeň postižení jednotlivých žáků.
 • Přípravu žáků na výuku formou individuálního přístupu.
 • Obsah výchovné činnosti navazující na obsah výchovně vzdělávací práce školy.
 • Rozmanité zájmové činnosti a volnočasové aktivity, které vedou žáky ke smysluplnému využití volného času a k rozvoji kognitivních schopností a dovedností.
 • Každodenní program a pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
 • Přírodní zahradu k činnosti odpočinkové, sportovní, zájmové a k rozvoji pěstitelských dovedností a znalostí.
 • Možnosti sportovního využití – jízda na kole, míčové hry, stolní tenis, hřiště na kopanou, discgolf, kroket, herní prvky dětského hřiště.
 • Možnost navštěvování školy v odpoledních hodinách a využívání prostor jako je rehabilitační sál, relaxační místnost Snoezelen, keramická dílna, dílny, cvičná kuchyň, dílna ručních prací apod..
 • Doprovody k autobusům při příjezdu a odjezdu

Podporuje

 • Posílení fyzického rozvoje a vývoje žáků prostřednictvím pohybu a nácviku pohybových dovedností.
 • Rozvoj schopností, znalostí a praktických dovedností prostřednictvím plánovaných a tvořivých činností v různých oblastech a zájmových sférách jednotlivých žáků.
 • Vzájemnou komunikaci, multikulturní toleranci a respektování jeden druhého.
 • Získávání různých dovedností a návyků potřebných pro život.
 • Kladný vztah k ochraně životního prostředí.
 • Rozvíjení sebeobsluhy a soběstačnosti žáka.
 • Spolupráci se školou, rodiči (zákonnými zástupci).

Přírodní zahrada

 • je rozčleněna na jednotlivé části, které na sebe plynule navazují:

Suché stanoviště – skalka, Vrbová stavba – tunel, Divoký koutek, Ovocná zahrada a bobulovité keře, Bylinková zahrádka, Pěstební plochy zahrady, Hmyzí hotely, Přírodní louka.

V době letních prázdnin lze internátní budovu pronajmout.

Cena za ubytování

Internát zajišťuje ubytování žáků v moderně zařízených jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových i čtyřlůžkových pokojích

 • základní škola: 20,- Kč/den
 • střední škola: 40,- Kč/den

Cena za stravování

Pro ubytované žáky je zajištěno stravování 6x denně v cenách (platí od 1.9.2022):

 • 7-10 let: 95,- Kč/den
 • 11-14 let: 102,- Kč/den
 • 15 a více let: 120,- Kč/den