Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 je střední škola určena především pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní škole speciální, příp. základní škole.

Co žákům nabízíme?

 • Jednoleté studium na střední škole, které lze v mimořádných případech prodloužit o dva roky
 • Po absolvování závěrečné zkoušky získání středního vzdělání
 • Ubytování v nedaleké budově internátu 24 hodin denně 5 dní v týdnu včetně stravování
 • Bohatou nabídku terapií včetně využívání relaxační místnosti Snoezelen

Podmínky přijetí

 • Ukončená povinná školní docházka na základní škole nebo základní škole speciální.
 • Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.
 • Doporučení SPC.

Možnosti uplatnění

 • V chráněných pracovištích.
 • Při pomocných pracích v různých profesních oblastech (ve stravovacích, zdravotnických a sociálních provozech).

Povinné předměty

 • Všeobecně vzdělávací: český jazyk, literatura, matematika, občanská výchova, výtvarná výchova, hudebně pohybová výchova, výchova ke zdraví, práce s počítačem, tělesná výchova.
 • Odborně praktické: rodinná výchova, práce v domácnosti, příprava pokrmů, práce na zahradě, keramické práce, svět kolem nás.

Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou.