Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je střední škola určena především pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní škole speciální, příp. základní škole.

Podmínky přijetí

  • Ukončená povinná školní docházka na základní škole nebo základní škole speciální.
  • Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.

Možnosti uplatnění

  • V chráněných pracovištích.
  • Při pomocných pracích v různých profesních oblastech (ve stravovacích, zdravotnických a sociálních provozech).

Povinné předměty

  • Všeobecně vzdělávací: český jazyk, literatura, matematika, občanská výchova, výtvarná výchova, hudební a pohybová výchova, tělesná výchova.
  • Odborně praktické: rodinná výchova, ruční práce, příprava pokrmů, základy výpočetní techniky, člověk a svět práce, praktická cvičení (zaměřená zejména na keramické, domácí a pěstitelské práce).

Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou.

Více informací o praktické škole jednoleté zde.

Rychlé kontakty