Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Základní škola

Pro koho tu jsme

 • pro žáky, kterým se daří zvládat redukované učivo základní školy
 • pro žáky, kteří se lépe cítí v menším třídním kolektivu
 • pro rodiče, kteří chtějí, aby se jim dítě vracelo ze školy s úsměvem a chutí se zlepšovat
 • pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dětem věnovali speciální pedagogové, kteří se orientují ve výukových i výchovných problémech, s kterými se u svých dětí potýkají, a mají pro ně pochopení

Náš den ve škole

 • aktivní výuka s využitím názorných pomůcek
 • učení vedeno zábavnou a zážitkovou formou
 • zajímavé projektové dny, na jejichž přípravě se žáci sami podílejí
 • pracovní činnosti probíhají ve speciálně vybavených učebnách a pomáhají v přípravě na praktický život a budoucí povolání
 • maximální podpora samostatnosti žáka v bezpečném prostředí
 • učíme se k sobě chovat se vzájemným respektem a konfliktní situace řešit konstruktivně
 • pro volný čas výběr z pestré nabídky kroužků zdarma (zde):
 • účast na vystoupeních a soutěžích v rozličných disciplínách(úspěchy zde):
          • stolní tenis, vybíjená, florbal, atletika, boccia
          • divadelní představení, tanec, zpěv, výtvarné činnosti
          • zdravotní nauka, dopravní výchova, …
 • další aktivity: poznávací a přírodovědné výlety, exkurze, Emil open (Evropské hry pro mládež se zdravotním postižením), kurz plavání a další…

Na čem nám záleží:

 • podpora rodiny, oboustranně otevřená komunikace a spolupráce s rodiči
 • připravené prostředí
 • přístup k žákům respektuje jejich možnosti, využívá jejich potenciál a je vždy individuální a vstřícný
 • propojená činnost školy, rodiny, školního psychologa, výchovného poradce, SPC,…
 • motivující hodnocení a ocenění i drobného pokroku každého žáka