Kontakt

Škola:

Internát a školní jídelna

Obecné kontakty

Podatelna školy

Adresa podatelny: ZŠ a PŠ Chotěboř, Hradební 529, 583 01 Chotěboř, IČO: 70836329

Provozní doba pro veřejnost: Po – Pá 8:00 – 14:00

ID datové schránky: p9htrs4

Adresa elektronické podatelny: podatelna@zs-chotebor.com

Další možnosti elektronického podání:

Na technickém nosiči dat (CD,DVD) v kanceláři ZŠ a PŠ Chotěboř, Hradební 529, 583 01 Chotěboř. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání:

Akceptujeme jako přílohu podání soubory v těchto formátech, : 

  • *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC, *.DOCx (dokument MS Word),*.XLS, *.XLSx (dokument MS Excel),,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky).
  • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
  • Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 10 MB.
  • Podatelna nepřijímá zprávy určené pro automatický sběr dat. Omezení vychází z důvodu zamezení přijmu starší zprávy a následného přepsání aktuálních dat touto zprávou.
  • Akceptovány jsou pouze nosiče CD a DVD se souborovým systémem ISO9660.
  • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
  • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Postup příjmu při chybném formátu zprávy, infikaci zprávy virem

V případě, že datová zpráva nebude z technických důvodů čitelná (například porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem …apod.), bude informace o nepřijetí datové zprávy podatelnou neprodleně sdělena odesílateli zasláním datové zprávy s uvedením důvodů pro její nepřijetí. Pokud bude datová zpráva obsahovat kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění celé zprávy, nebo této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy; ta část datové zprávy, která nebude v důsledku výše uvedených skutečností odstraněna, však bude standardním způsobem zpracována.