Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název organizace:
  Základní škola a Praktická škola Chotěboř
 2. Důvod a způsob založení subjektu:
  Organizace byla zřízena krajem Vysočina, a to usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001, ve znění svých pozdějších změn a doplnění. Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, praktické školy, školní družiny, školní jídelny a internátu. Organizace je dále oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou.
 3. Organizační struktura:
  Organizační struktura Základní školy a Praktické školy Chotěboř
 4. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa:
   Základní škola a Praktická škola Chotěboř
   Hradební 529
   583 01 Chotěboř
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
   Základní škola a Praktická škola Chotěboř
   Hradební 529
   583 01 Chotěboř
  3. Úřední hodiny:
   Pondělí 8:00 – 14:00
   Úterý 8:00 – 14:00
   Středa 8:00 – 14:00
   Čtvrtek 8:00 – 14:00
   Pátek 8:00 – 14:00
  4. Telefonní čísla:
   Kancelář školy +420 569 624 502
   Ředitelka školy +420 569502
   Zástupce ředitelky +420 569 624 584>
   Internát a školní jídelna +420 569 624 202
  5. Číslo faxu:
   +420 569 624 502
  6. Adresa internetové stránky:
   www.zs-chotebor.com
  7. Další elektronické adresy:
   podatelna@zs-chotebor.com
   Seznam zaměstnanců školy
 5. Případné platby lze poukázat:
  Číslo účtu 3536521
  Kód banky 0100
 6. IČ:
  70836329
 7. DIČ:
  CZ70836329
 8. Dokumenty:
  1. Seznam hlavních dokumentů:
   Zřizovací listina
   Dodatek zřizovací listiny č. 1
   Dodatek zřizovací listiny č. 2
   Dodatek zřizovací listiny č. 2A
   Dodatek zřizovací listiny č. 3
   Dodatek zřizovací listiny č. 4
   Dodatek zřizovací listiny č. 5
   Dodatek zřizovací listiny č. 6
   Dodatek zřizovací listiny č. 7
   Dodatek zřizovací listiny č. 8
   Dodatek zřizovací listiny č. 9
   Dodatek zřizovací listiny č. 10
   Dodatek zřizovací listiny č. 11
   Dodatek zřizovací listiny č. 12
  2. Rozpočet
  3. Střednědobý výhled rozpočtu
 9. Žádosti o informace:
  Směrnice pro poskytování informací
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
  Pracovníci určeni k podávání informací
 11. Opravné prostředky:
  Směrnice k vyřizování stížností
 12. Formuláře:
  Formulář žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
  Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
  Portál veřejné zprávy
 14. Předpisy:
  1. Nedůležitější používané předpisy:
   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  2. Vydané přepisy
   Školní řád
 15. Úhrady za poskytování informací:
  Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2011
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2012
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2013
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2014
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2015
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2016
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2017
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2018
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2019
  Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2020                                         

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2021

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2022

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací r. 2023