Zaměstnanci školy

Vedení školy

Pedagogové

Asistenti pedagoga

Vychovatelé, asistenti vychovatele

Provozní zaměstnanci školy a internátu

  • Musílková Jana, bezpečnostní pracovnice
  • Božovská Marie, uklízečka – škola
  • Chalupa Josef, školník
  • Karlíková Markéta, kuchařka
  • Merglová Alena, kuchařka
  • Bulová Jaroslava, uklízečka – škola
  • Sedlmajerová Marie, uklízečka – internát, pomocná kuchařka