Zaměstnanci školy

Vedení školy

Pedagogové

Asistenti pedagoga

Vychovatelé, asistenti vychovatele

Provozní zaměstnanci školy a internátu

  • Bláha Jaroslav, školník
  • Božovská Marie, uklízečka – škola
  • Bulová Jaroslava, uklízečka – škola
  • Bezoušková Monika, pomocná kuchařka
  • Musílková Jana, kuchařka
  • Merglová Alena, kuchařka
  • Kufrová Irena, bezpečnostní pracovnice
  • Čermáková Václava, uklízečka – internát