Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Snoezelen

Snoezelen je speciální místnost na naší škole určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které má funkci relaxační, poznávací a interakční. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit žákům autentický zážitek. Kdocílení multismyslové stimulaci využíváme technického vybavení, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektor s olejovými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální vodní lůžko a další.

Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, schovávat se, objevovat), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě). V našem edukačním procesu slouží snoezelen také jako podpůrné pedagogické opatření. Zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality.

Pobyt v prostorách snoezelenu dle našich poznatků efektivně působí na všechny složky osobnosti našich žáků. Uvolňuje je, uklidňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.