Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES/obecné nařízení o ochraně osobních údajů, /GDPR/.

Škola vystupuje jako správce osobních údajů žáků a zaměstnanců školy. Naprostou většinu osobních údajů shromažďujeme a spravujeme na základě právní povinnosti či oprávněného zájmu. Na ostatní údaje nespadající do výše zmíněných kategorii potřebuje škola informovaný souhlas.

Škola k výše uvedenému datu jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů /DPO/:

Ing. Jana Hartmanová

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

IČO: 71294376

Ke Skalce, 5907/47, 586 01 Jihlava

e-mail: poverenec@pkkv.cz

telefon: +420724167744

GDPR dokumenty