Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Zájmové vzdělávání: Školní družina – „Barevný svět“

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času po skončení výuky v odpoledních hodinách. Zaměření činností je spojeno s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností atd..

Rozsah denního provozu:

  • Pondělí – od 11.45 hod do 16.00 hod
  • Úterý – od 11.45 hod. do 16.00 hod
  • Středa – od 11. 45 hod do 16.00 hod
  • Čtvrtek – od 11.45 hod do 16.00 hod
  • Pátek – od 11.45 hod do 15.00 hod

Školní družina využívá ke svému provozu samostatnou učebnu, která se nachází v budově školy.

Časový plán vzdělávání a obsah vzdělávání

Školní družina funguje po dobu 10 měsíců (v běžném školním roce). Činnost družiny je dána měsíčními plány zaměřenými na různá témata a týdenní skladbou, kde jsou zahrnuty všechny výchovně-vzdělávací oblasti. Družina umožňuje žákům pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování. Zaměřuje se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času. V průběhu školního roku družina také spolupracuje na projektech a aktivitách pořádaných školou.

Školní družina se v rámci celého školního roku snaží prohlubovat znalosti a dovednosti dětí, směřující především k rozvoji komunikace, sociálních vztahů, mravních měřítek a k aktivnímu trávení volného času.