Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

OP JAK

Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání je nikdy nekončící proces a že je třeba se mu celoživotně věnovat. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) z tohoto předpokladu vychází a klade důraz na nezbytnost nabytí kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, díky kterým člověk dosáhne maximalizace svého potenciálu a dlouhodobé uplatnitelnosti ve společnosti.

Cílem projektu je prostřednictvím vzájemného učení, vzájemným setkáváním s odborníky podpořit zvýšení kvality a efektivity edukačního procesu. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje inovativní vzdělávání, které zohledňují specifika všech žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky.