Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

I-KAP II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Fotogalerie:

Kariérové poradenství I.

Kariérové poradenství II.

Kariérové poradenství III.

Kariérové poradenství IV.

Kariérové poradenství V.

Kariérové poradenství VI.

Kariérové poradenství VII.

Kariérové poradenství VIII.

Kariérové poradenství IX.

Kariérové poradenství XI.

Kariérové poradenství X.

Kariérové poradenství XII.

Čtenářská/matematická gramotnost I.

Čtenářská/matematická gramotnost II.

Čtenářská/matematická gramotnost III.

Čtenářská gramotnost IV.

Čtenářská gramotnost V.

Čtenářská gramotnost VI.

Čtenářská gramotnost VII.

Čtenářská gramotnost VIII.

Čtenářská gramotnost IX.

Čtenářská gramotnost X.

Čtenářská gramotnost XI.

Čtenářská gramotnost XII.

Polytechnická výchova I.

Polytechnická výchova II.

Polytechnická výchova III.

Polytechnická výchova IV.

Polytechnická výchova V.

Polytechnická výchova VI.

Polytechnická výchova VII.

Polytechnická výchova VIII.

Polytechnická výchova IX.

Polytechnická výchova X.

Polytechnická výchova XI.

Polytechnická výchova XII.

Představení projektu veřejnosti