Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

KAP II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Fotogalerie:

Kariérové poradenství I.

Kariérové poradenství II.

Kariérové poradenství III.

Kariérové poradenství IV.

Kariérové poradenství V.

Čtenářská/matematická gramotnost I.

Čtenářská/matematická gramotnost II.

Čtenářská/matematická gramotnost III.

Čtenářská gramotnost IV.

Čtenářská gramotnost V.

Polytechnická výchova I.

Polytechnická výchova II.

Polytechnická výchova III.

Polytechnická výchova IV.

Polytechnická výchova V.