Edukační podpora ZŠ Hradební II

Projekt je zaměřen na vzájemnou spolupráci pedagogů ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektové dny ve škole, komunitně osvětová setkávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a využití ICT ve vzdělávání.