Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Canisterapie

Co je canisterapie?

Canisterapii můžeme definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek.

Canisterapeutický pes je nápomocen při rehabilitačním cvičení, a to speciálně při nácviku a rozvoji hrubé a jemné motoriky, uvolňování spasmů atd. Hrou s pejskem se rozvíjí u dětí motorická činnost a podporuje se a rozvíjí fantazie. Pejsek napomáhá sbližování se s okolím a podporuje komunikativnost, zajišťuje pocit ochrany a jistoty, je to důvěrník, kamarád a věrný společník.

Pes ovlivňuje oblast sociálně emoční – stává se dobrým přítelem dětí, oplácí jim jejich lásku, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování. Pomocí psa také ovlivňujeme oblast kognitivní (poznávací). Děti poznávají části těla psa, že pes má příjemnou srst a hřeje, ostré drápky, čenich, který je studený a vlhký. Pro zlepšení jemné motoriky pes přináší házené míčky, všichni si ho mohou zkusit česat, krmit, připnout vodítko, obojek apod. Velkou motivací a výzvou při rozvíjení hrubé motoriky je samostatné vodění na vodítku. To panečku roste sebevědomí! A při společném cvičení, lezení po čtyřech a schovávání předmětů se zase všichni od plic zasmějeme. Pes motivuje děti i v oblasti řečové, některé se snaží opakovat jednoduché povely, oslovovat psa jménem.

Pro děti s více vadami je vhodné hlavně polohování se psy. Dítě si na ně může lehnout, položit nohy či ruce, vnímat jeho dech a teplo, čímž dochází k prohřívání a postupnému uvolňování spastických svalů končetin.

Canisterapeutické sdružení Kamarád funguje na Bílku od roku 1990. Naši školu navštěvuje už spoustu let, přesto se na čtyřnohé kamarády každou lichou středu od rána všichni těší. Vedoucí sdružení paní Martina Kohoutová k nám přiváží spolu s kolegyní a pejsky i dobré rady. Jak rozpoznat, co znamená, když pejsek vrčí, jak vypadá, když se pejsek bojí, něco se mu nelíbí apod. Nezapomene také podotknout, že cizího psa by si děti neměly všímat a nehladit ho. Dozví se, co psi rádi jedí a co naopak jíst nemohou. Veliký dík patří nejen jí, ale i jejím kolegyním paní Šárce Kavalírové a paní Janě Pavlové. Jejich hodiny jsou pečlivě připraveny, plné překvapení (když přivezou malé štěně),jednotlivé činnosti se střídají a čas strávený s pejsky rychle uteče.