Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Bazální stimulace

Co je bazální stimulace?

Bazální stimulace se opírá o skutečnost, že každý jedinec má potenciál se rozvíjet. Pokud je mu nabídnuta určitá škála stimulů a podnětů, můžeme z toho profitovat. Chceme-li zlepšovat kvalitu života postiženého jedince, snažíme se jeho osobnost rozvíjet prostřednictvím somatických, vestibulárních, vibračních podnětů a dále rozvíjením čichového, chuťového, sluchového a zrakového vnímání. Jedinec má takto možnost objevovat svět kolem sebe. Bazálně stimulující péče podporuje vývoj jedinců, kteří jsou omezeni v komunikaci, vnímání a pohybu. Cílem je podpora uvědomění si vlastní identity, umožnit jedinci orientaci na vlastním těle a následně v jeho okolí a umožnit mu komunikaci s okolním světem. Největším přínosem pro postiženého jedince je zahrnutí bazální stimulace do výchovně vzdělávacího procesu i do aktivit běžného dne.

V rámci projektu Kvalitní podporou ke snadnějšímu životu proběhl na naší škole kurz bazální stimulace, na kterém byli proškoleni pedagogové a asistenti pedagoga v této oblasti. Cílem bylo naučit se správně aplikovat jednotlivé prvky této metody, a poté je vhodně zakomponovat do běžného vyučovacího dne ve speciálních třídách. Jednotlivé třídy a multisenzorickou místnost snoezelen jsme dovybavili potřebnými rehabilitačními a kompenzačními pomůckami např. závěsnými houpačkami, polohovacími vaky, světelnou technikou, masážními válci a vibračními hračkami. Žákům jsou nabízeny takové prvky konceptu, které jim vyhovují vzhledem k jejich momentálním potřebám. Vliv prvků tohoto konceptu jim usnadňuje plnění úkolů stanovených v jejich individuálních vzdělávacích plánech a zlepšuje celkový rozvoj žáků a kvalitu jejich života.