Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Zápis dětí do prvních ročníků

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

1.dubna – 24. dubna 2021

Vážení rodiče, na základě vyhlášení mimořádného stavu a opatřením, která se dotkla i zápisu dětí k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 upřesňuji informace k průběhu zápisu.

Zápis je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (různý stupeň mentálního postižení i v kombinaci s autismem apod., dále i dětem bez mentálního postižení se závažnými poruchami chování a učení) s doporučením školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Nabízíme otevřený a pružný systém vzdělávacích programů, snížené počty žáků ve třídách, individuální péči prostřednictvím pedagogických asistentů, respektování individuálních schopností žáků, jejich nepřetěžování, úspěšné plnění povinné školní docházky.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu, s ohledem na možnosti rodičů a stanovení podmínek ze strany MŠMT proběhne zápis bez přítomnosti dětí v termínu od 1. dubna do 24. dubna 2021. Osobní schůzku si domluví jeden ze zákonných zástupců předem na telefonním čísle: +420 720 253 516, +420 569 624 584, lze použít i e-mail: skola@zs-chotebor.com. Osobní setkání bude probíhat v budově školy Hradební 529, Chotěboř v předem dohodnutém termínu a čase, při dodržování nařízených hygienických opatření.

K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k zařazení ke vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst.9 ŠZ.

Děkuji za pochopení, s pozdravem Mgr. Bc. Drahomíra Danielková, ředitelka školy.