Střípky ze září

2. září – projektový den

           Školní rok 2020/2021 už byl úspěšně odstartován a všichni se s radostí vrhli do školní práce. Tak jako každým rokem i letos byl druhý školní den projektový a byl věnován rizikovému chování žáků. Den prevence, jak se nazývá, plní úkoly a věnuje se tématům Minimálního preventivního programu naší školy, jehož cílem je předcházení rizikovým jevům v chování žáků, posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí a eliminovat tím jejich nevhodné chování, vedení žáků k samostatnému rozhodování, k řešení problémů v běžném životě, vytváření pozitivního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, zlepšování spolupráce se zákonnými zástupci žáků, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravé výživě a aktivnímu trávení volného času, vedení žáků k respektu, toleranci, vzájemné pomoci, posilování zdravého sebevědomí, aktivní spolupráce při prevenci i řešení rizikového chování.

           Projektový den v jednotlivých třídách byl realizován různou formou a různými metodami práce tak, aby se do plnění úkolů zapojili všichni. Úkoly byly pestré a zahrnovaly spoustu témat z oblasti rizikového chování, také řešení konfliktních situací. Nechyběla ani oblast dopravní výchovy, věnovaná  pohybu dětí po ulicích a v neposlední řadě nevhodné chování ze strany žáků nebo dospělých osob.

           Všichni si den náramně užili a určitě nebyl poslední. Podobné plnění úkolů si rádi zopakujeme. Nenásilnou formou byl ukázán jeden ze správných směrů při vyhodnocování všech rizikových situací, které se v životě dětí mohou nenadále vyskytnout.

„Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka“

            Výše uvedené motto odkazuje k T- Mobile Olympijskému běhu. Že nevíte, co to je? My vám tuto akci rádi představíme, protože jsme se stali jejími bezprostředními účastníky. Olympijský den se oficiálně slaví 23. června a v Čechách se pořádají běžecké závody vždy nejbližší středu k tomuto datu. První ročník běžeckého závodu proběhl v Čechách roku 1987, dokonce ho odstartoval legendární běžec Emil Zátopek. Letos se měl olympijský běh uskutečnit 17. června, ale kvůli světové pandemii COVID-19 byla akce odložena na září.

            Den D byl stanoven na středu 16. září 2020, kdy jsme se v první části sportovního dopoledne věnovali olympijskému kvízu. Jeho cílem bylo připomenout si olympijské myšlenky a hodnoty, které by měl znát každý z nás, protože olympiáda není jenom o sportu, ale i o umění se správně chovat, být fair k ostatním, respektovat je, ale i překonávat své limity. Měli jsme například možnost nakreslit svůj oblíbený sport, vybarvit českou vlajku a olympijské kruhy správnými barvami, nebo zodpovědět, jak často se konají olympijské hry. Po teoretické přípravě jsme byli už všichni natěšeni na start.

            T- Mobile Olympijský běh byl oficiálně odstartován v internetovém vysílání Rádia Junior v 10:00 hodin. Pro žáky naší školy byly připraveny dvě tratě – kratší (500 m) pro mladší žáky a náročnější (1000 m) pro starší. Ačkoliv si mnozí z nás sáhli na dno svých sil, všichni běh zdárně dokončili. V cíli na každého čekal diplom a medaile za účast, navíc jsme obdrželi dárkové předměty od Koh-i-Nooru. Ovšem největší odměnou pro nás bylo aktivně strávené dopoledne v přírodě, kde jsme si posílili svoji imunitu v tomto nelehkém období. Děkujeme organizátorům za přípravu a zúčastněným za odvahu. Sportu zdar!