Otevíráme novou třídu pro žáky bez mentálního postižení

Od 1. září 2020 otevíráme novou třídu pro žáky s normálním intelektem s přidruženými poruchami chování a učení.