Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Otevření školy od 1. 6. 2020

Návrh na uvolnění škol a školských zařízení od 1. 6. 2020

AKTUALIZOVÁNO 29. 5. 2020

Vážení rodiče,                                                                
vláda ČR schválila nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách a školských zařízení možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální) a to v období od 1. do 30. června 2020.

Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče.

Výuka na ZŠ speciální a na 1. stupni ZŠ bude probíhat od 1. 6. 2020  prezenční formou v době od 8.05 do 11.45 hod.

Výuka na 2. stupni ZŠ a na praktické škole bude probíhat od 8. 6. 2020  formou konzultací v době od 8.05 do 11.45 hod. (Termíny konzultací si s žáky individuálně domluví vyučující).

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (Žáka předávají asistentům případně vyučujícímu).

Internát, školní družina a jídelna nebudou v provozu.

Dokumenty ke stažení:

Základní škola – ochrana zdraví

Základní škola speciální – ochrana zdraví

Praktická škola – ochrana zdraví

Rychlé kontakty