Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z května

Rodiče učiteli

V našich předchozích článcích se vždy dozvídáte, co se ve škole děje i v současné době, co nového pro děti připravujeme, co pěstujeme na školní zahradě, co sklízíme, jak šijeme roušky, jezdíme pomáhat vychovatelům do Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře, apod., ale dnes se zaměříme na opačnou stranu.  

Rodina je pro každého jedna z nejdůležitějších součástí jeho života, učíme se v ní první slova, první krůčky a rodiče jsou pro každé dítě vzorem. A právě rodiče mají v současné době nelehké úkoly. Musí si obstarat vše pro správné fungování rodiny a v neposlední řadě k tomu přibyl velice důležitý úkol, a to je pomoc při výuce dětí. Je mnoho dětí samostatných, ale jsou i děti, které se bez pomoci druhých neobejdou. V naší škole to platí dvojnásobně. Zde je důležitý citlivý přístup a nic neuspěchat.

Všichni pedagogové z naší školy se shodli na tom, že rodiče našich žáků tyto všechny úkoly zvládají na výbornou. Dohodnuté termíny k odevzdávání vypracovaných úkolů dodržují, emailová a telefonická komunikace s učiteli je pravidelná a bez problémů. Nikdo z nás nezaznamenal žádný problém nebo výčitku, že dělají práci za učitele, ba naopak. Jsou velice ochotní, vstřícní a snaží se své děti učit svědomitě, nic neobcházet nebo nesplnit. Učitelé jim v tom maximálně pomáhají, i když jenom na dálku. Touto cestou bychom všem rodičům našich žáků chtěli poděkovat za pomoc, podporu, trpělivost a statečnost, se kterou se s danou situací každý den vyrovnávají. Zvládáte to skvěle!

Praktická škola – příprava na závěrečné zkoušky

        Od 11. května 2020 probíhá ve škole příprava studentů k závěrečným zkouškám v Praktické škole jednoleté a dvouleté – a to formou konzultací. Harmonogram sestavili  třídní učitelé. Je vytvořen  podle požadavků, které k tomuto stavu vydalo ministerstvo školství. Studenti mohou vstoupit do školy až po odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Konzultace probíhají za přísných hygienických opatřeních. Věříme, že i tato nezvyklá příprava na zkoušky přinese  ovoce a všichni zdárně uspějí u závěrečných zkoušek. Ty se budou konat 1. a 2. června a jako vždy se budou skládat ze dvou částí – teoretické a praktické. V  konzultacích jsou shrnuty  nejdůležitější témata,  ze kterých jsou připraveny otázky. Praktická část se skládá z činností, které studenti běžně vykonávají i v domácím prostředí a jsou jim velice blízká. Neznalostí se proto nemusí obávat. Všem studentům přejeme, i v této nelehké a zvláštní době, aby vše vyšlo na výbornou a mohli se radovat z úspěchu! Všichni jim držíme palce!

Květinový květen

            Současná krizová situace nám a našim žákům neumožňuje organizovat v květnu tradiční prodej kytiček v ulicích města Chotěboř. Liga proti rakovině Praha však pracuje dál. Letos slaví 30 let od svého založení, a protože květen vždy kytičkám tradičně patřil a patří, bude po celý měsíc probíhat on-line kampaň Květinový den, věnovaná rekapitulaci 30 let činnost Ligy proti rakovině a je spojená s prodejem e-kytiček přes DMS.

             Na tradiční prodej kytiček v ulicích města Chotěboř se vydáme  až nám to situace dovolí. V plánu je datum 30. září 2020. Všem, kdo tuto akci podpoří, patří velký dík!

Rychlé kontakty