Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Aktuální informace k mimořádným opatřením

Aktuální informace k mimořádným opatřením

Na základě metodického pokynu MŠMT bude škola pro všechny žáky uzavřena do 30. 6. 2020. Výuka bude nadále pokračovat distanční formou.

Praktická škola – příprava na závěrečné zkoušky

Od 11. 5. 2020 bude ve škole probíhat příprava žáků k závěrečným zkouškám formou konzultací. Harmonogram je k dispozici u třídních učitelů. Žáci budou moci školu navštěvovat až po odevzdání čestného prohlášení. Je k dispozici u třídních učitelů, u zástupkyně nebo na stránkách školy.

Ke stažení

Čestné prohlášení

I nadále sledujte web školy, informace pravidelně aktualizujeme.

Děkujeme za pochopení