Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z dubna

OKRESNÍ KOLO BOTANICKÉ SOUTĚŽE

Jaro je období, kdy je příroda nejkrásnější. Svým nepřeberným množstvím barev jarních květů potěší nepochybně každého z nás. A právě poznávání jarních rostlin, stromů a keřů se stalo předmětem našeho zájmu.

  1. dubna proběhlo okresní kolo Botanické soutěže, které organizovala naše škola. Zúčastnili se ho vítězové školních kol z Havlíčkova Brodu a Chotěboře. Zahájení se ujala paní ředitelka a popřála všem soutěžícím hodně úspěchů. Žáci soutěží velice rádi a poznávání rostlin je u nich velmi oblíbenou činností. Jednak si ověří své nabyté vědomosti, porovnají je se svými vrstevníky, získají nové kamarády a v neposlední řadě prozkoumají nová místa a prostředí. Na soutěž se připravují pečlivě a zodpovědně. Při získávání vědomostí používají různorodé zdroje informací – například herbáře, vyhledávače na internetu nebo skutečné rostliny v přírodě.

   Soutěžilo se ve třech  kategoriích. Naši žáci byli velmi dobře připraveni, a tak nebylo žádným překvapením, že získali zlaté, stříbrné i bronzové medaile.

  1. místo a zlatou medaili v kategorii starších žáků vybojoval Václav Hřebíček , 2. místo získala Sylva Kalejová a 3. místo David Červeňák.
  2. místo za Praktickou školu získal Michal Pavlíček, 2. místo obsadil Vojtěch Fidra a 3. místo Helena Pleskačová.

V kategorii mladších žáků 2. místo vysoutěžil  Patrik Pethȍ.

Všem účastníkům blahopřejeme! Soutěžní den prověřil znalosti soutěžících a zároveň byl i příjemným dnem milého setkání žáků a pedagogů.

ČISTÁ VYSOČINA

Zimní krajina se během několika dnů díky krásnému počasí změnila na krajinu jarní. A to pro nás znamená, že nastala doba úklidu na veřejných prostranstvích a v přírodě obecně. Akci s názvem Čistá Vysočina vyhlásil Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a Ma 21. Tato osvětová činnost probíhala již jedenáctý rok. Není náhoda, že letošní ročník se konal od 8.dubna do 21.dubna, neboť je vždy směřován k Mezinárodnímu dni Země, který se každoročně slaví 22.dubna.

Ve škole jsme si povídali o krásách naší Zeměkoule a slíbili si, že jí budeme pomáhat, abychom ji měli co nejhezčí. Proto jsme se připojili jako každý rok do akce Čistá Vysočina.

A jaký byl náš cíl? Dle našich možností jsme prošli a vyčistili trasu kolem školy, oblast čističky odpadních vod, prostor Koukalek, okolí kaple svaté Anny a Geofondu a posbírali vše, co do přírody nepatří. Nejenom, že jsme po zimě zbavili přírodu nepříjemného odpadu, ale udělali jsme životní prostředí, ve kterém žijeme, zase o něco hezčí.

Mile nás překvapilo, že odpadků bylo letos mnohem méně než vloni. Po návratu do školy nás hřál dobrý pocit, že jsme udělali něco prospěšného pro přírodu a zároveň i pro sebe.

Nejhezčí pohled? No, přece z koňského hřbetu!

Toto úsloví mnozí z vás jistě znají a ti, kteří ho vyzkoušeli i v praxi, mi potvrdí jeho pravdivost. Kůň je zvíře, které nemá předsudky k nikomu, a říká se, že když zvládneš pracovat s koněm, zvládneš i sám sebe.

Terapie se zvířaty není v naší škole žádnou novinkou (zavedenou tradicí pro nás je již canisterapie), a proto jsme se rozhodli, že prověříme svoje schopnosti a mnozí i odvahu a zkusíme pro nás novinku – hiporehabilitaci.

Hiporehabilitace se dělí na další obory, my jsme se díky skvělé instruktorce paní Monice Fárka seznámili s psychoterapií pomocí koní.

Zázemí jsme našli v Jezdecké společnosti Statku Lesolg a.s. v Rozsochatci. První skupina žáků se vydala vstříc novým zážitkům ve čtvrtek 11. dubna. Už v průběhu cesty od autobusové zastávky nás během našeho „výstupu“ serpentinami do statku vítaly zvědavé koňské hlavy z nedaleké ohrady. Zde se nás ujala již zmíněná terapeutka paní Monika Fárka a hned nás seznámila s „objektem“ našeho zájmu – 13 letou klisnou hucula Sweete.

První věc, se kterou se musí seznámit každý začátečník při práci s koněm, je bezpečnost. Paní terapeutka nám vysvětlila, kde je pro koně tzv. mrtvý úhel, kde ho máme hladit atp. Práce s koňmi ovšem není jenom samotné ježdění, ale musíte se umět o koně postarat. A my jsme tu možnost měli samozřejmě také – vyhřebelcovat srst, vyčistit kopyta a nakonec koně osedlat.

Po nastrojení koně jsme se odebrali k ohradě, kde si každý zkusil koně povodit. A na závěr přišlo to, na co jsme všichni čekali – konečně jsme se vyhoupli na ten vysněný koňský hřbet a povozili se.

Ačkoliv nám počasí nepřálo a do školy jsme se vraceli celí promrzlí, tak naše zážitky přebily zimu a my už se teď těšíme na další lekci. Děkujeme paní instruktorce za rady, informace a kobylce Sweete za neskutečnou trpělivost, kterou s námi měla.

Velikonoce ve škole

Velikonoce můžeme považovat za oslavu svátku jara a svým způsobem rovněž jako symbol jakéhosi vzkříšení, znovuzrození a probouzení přírody. Na jaře se příroda budí k životu zpět po zimě. Je to období zeleně a veselých barev květů, slunečních paprsků a uvolnění po tuhé zimě. Tyto svátky oslavují i plodnost a nový život všeobecně, pro křesťany je to největší svátek v roce. Název Velikonoce je odvozen od Velké noci – noci, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých.

I my ve škole jsme na tyto svátky jara neopomněli a v úterý 16. dubna si žáci užili mnoho zábavy při projektovém dni s názvem Velikonoce. Velké poděkování patří žákům      5. a 7. ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Kristýny Trnkové, kteří pro nás celý program připravili. Na úvod jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o zvycích a tradicích tohoto svátku, připomněli si velikonoční říkadla a zhlédli i velikonoční pohádku. Měli jsme možnost se podrobně seznámit se symboly Velikonoc – například pomlázka, vejce, beránek, jidáš a mazanec.

Po malém občerstvení (vajíčkové jednohubky, čokoládový beránek a mazanec), které nám také spolužáci nachystali, jsme se s chutí pustili do vyrábění velikonočních koláží, malování kraslic, luštili jsme a hledali zašifrovaná slova s velikonoční tematikou. A jak se nám zábavný den vydařil? To už můžete posoudit podle spokojených úsměvů dětí na fotografiích. 

Samozřejmě se nezapomnělo ani na sport. V průběhu týdne před velikonočními prázdninami se hrála mezi žáky velmi oblíbená hra boccia. Boccia, podobná pétanque, byla původně určena lidem s těžkým tělesným postižením, ale může si ji zahrát každý. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy. Důležitý význam má bílý míček tzv. „Jack“, jehož vhozením do pole se zahajuje hra. Hráči se snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze.

Této hry se zúčastnili všichni žáci naší školy. Týden plný napětí a nervozity čekal na své vítěze. Soutěžilo se v pěti kategoriích.  První místa obsadili – Vlastimil Červeňák, Josef Kaleja, David Mach, Zuzana Giňová a Helena Pleskačová. Všem zúčastněným k dosaženým výsledkům poblahopřála paní ředitelka Mgr. Drahomíra Danielková a zároveň předala vítězům diplomy. Děkujeme za účast a gratulujeme vítězům!

Velmi úspěšní byli naši žáci i v okresním kole ve stolním tenise, které se konalo 17. dubna v Moravských Budějovicích. 3. místo získali David, Tomáš a Vlastimil Červeňákovi.  Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!