Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z března

Projektový den – Masopustní povídání a tvoření

Praktická třída pro nás připravila 18. února projektový den – Masopustní povídání a   tvoření.  Hlavním tématem byl masopust. Dozvěděli jsme se, že masopust či obecně karneval představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Jeho počátek nastává po svátku Tří králů a jeho konec je na Popeleční středu, je závislý na datu Velikonoc. Letos připadl na 6. března. Během něj probíhají taneční zábavy, zabíjačky a také svatby. Poslední tři dny se konají různé rituály, průvod masek, scénické výstupy, končí taneční zábavou. V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou vesnice a dodržují se určité tradice, kde v průvodu nesmí chybět maska medvěda, koně, muže převlečeného za ženu, tanečníci, apod. Z jídel se smaží koblihy nebo Boží milosti.

Na závěr se všichni těšili na výrobu vlastních masek, kde všichni popustili uzdu fantazii a vyrobili si opravdu originální převleky.

Moc se nám celá akce líbila, opět jsme všichni společně vyráběli pro radost a užitek a v neposlední řadě jsme si oživili už někde možná zapomenuté tradice, které se po staletí mezi lidmi uchovávaly. My se snažíme je dále udržovat alespoň mezi žáky, kteří je snad v některých místech znovu probudí.

Návštěva Senátu Parlamentu České republiky

Jarní prázdniny nebyly tentokrát pro nás jen dny bez žáků, neboť pedagogický sbor obdržel oficiální pozvánku od senátora Mgr. Jana Tecla na návštěvu historických prostor sídla Senátu Parlamentu České republiky a na besedu ve Valdštejnově pracovně.

V úterý 5. března jsme se společně do sídla vypravili. Navštívili jsme Valdštejnský palác, kde sídlí část Senátu, prohlédli jsme si jeho prostory i současný jednací sál a diskutovali jsme se senátory o otázkách školství. A to nejen se senátorem Mgr. Janem Teclem, ale oficiálně nás přijal i předseda Senátu Jaroslav Kubera a senátor RNDr. Miloš Vystrčil. Všichni si pozorně  vyslechli problematiku školství a přislíbili pomoc při jejím řešení.

Senátor Jan Tecl je členem dvou výborů, a to Mandátového a imunitního výboru a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V tomto tzv. školském výboru, jehož je místopředsedou, jsme společně našli prostor pro vzájemnou spolupráci. Naše vzájemná  setkání jsou pro nás zpětnou vazbou, která se týká dopadů aktuálně vytvářených zákonů na náš život i v oblasti školství. Naše poznatky, připomínky a podněty z  praxe se stávají pro senátorskou práci stěžejní a důležité. Nezabývali jsme se jen otázkou školství, ale diskutovali jsme také o vzniku nových zákonů nebo jejich úprav. Tento legislativní proces při tvorbě zákona je velice zdlouhavý a má svůj jednotný postup. Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, senátor, vláda nebo zastupitelstvo kraje. Zákon musí být schválen nejdříve v Poslanecké sněmovně, poté se jím zabývá Senát a prezident republiky. Proto by měl být vždy  kvalitní.

Krátce jsme si vyslechli i historii Parlamentu ČR, který má dvě komory: Senát a Poslaneckou sněmovnu. V současné době má Senát 80 členů, protože senátorka Zuzana Baudyšová ze zdravotních důvodů odstoupila a bude v nejbližší době zvolen její nástupce. Senátorem může být zvolen kandidát, který dosáhl věku 40 let. Každé dva roky volí občané třetinu senátorů. Senát nemůže být rozpuštěn, a funguje tak jako pojistka stability v zemi.

Naše setkání se senátorem a popis jeho práce, která je velice zodpovědná a tvorba zákonů je důležitá pro náš aktuální život, nám přinesla další poznatek jiného druhu práce. S návštěvou jsme byli moc spokojeni i oběd v senátní jídelně byl vynikající. Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat panu senátorovi Mgr. Janu Teclovi za pozvání a možnost se vyjádřit k otázce školství v České republice. Všichni se společně těšíme na další dobrou spolupráci.