Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z února

Děti hrají dětem

Toto motto bylo první, co jste mohli spatřit ve dnech 5. a 6. února v chotěbořském kině. Na divadelní scéně vystoupili žáci a pedagogové naší školy s muzikálovým představením MRAZÍK. Již mnoho let na škole působí hudebně dramatický kroužek, který žáci s oblibou navštěvují. S uměleckým oborem se seznamují hravou a nenásilnou formou. Pedagogové podporují a rozvíjejí jejich zájem, přirozenou zvídavost a tvořivost. Výše uvedené vystoupení nebylo jejich prvním počinem pro veřejnost. Již v minulosti vystoupili s pohádkou Šípková Růženka, Červená Karkulka či Popelka. Vraťme se však k divadelnímu představení Mrazík.
Tentokrát se jednalo o zcela jiné, ozvláštněné vystoupení. Do pohádky se spolu se žáky zapojili nejen pedagogové školy, ale pozvání přijal i pan senátor a starosta města Havlíčkův Brod Mgr. Jan Tecl, který si zahrál roli „dědečka Mrazíka“. Možná se divíte, proč právě on? Vysvětlení je velmi prosté. Narodil se v Chotěboři , studoval na místním gymnáziu a navíc v mládí byl ochotníkem chotěbořského divadelního spolku Schod, a proto neváhal přijmout naše pozvání na hlavní roli Mrazíka.

Legendární ruskou pohádku Mrazík viděl snad každý z nás a výrok: „Nastěnku chci za ženu…“ už zdomácněl a stal se nezapomenutelným. Moderní provedení upravila a zrežírovala paní učitelka Mgr. Hana Kmošková. Pohádka o pracovité Nastěnce, líné Marfušce, statečném, ale samolibém Ivanovi, o lásce, která si poradí se zlou macechou, stejně jako s mrazivým kouzlem berly mrazilky zaujala všechny diváky. A jak už to v pohádkách bývá, dobro bylo po zásluze oceněno, zlo potrestáno. Diváci se bavili, tleskali, smáli se, odcházeli plni zážitků a dojmů. Největší odměnou pro herce je bezpochyby potlesk a toho si užili opravdu dost. Dovolím si tvrdit, že výkony herců byly vynikající a některé se blížily profesionální úrovni. Výborně si vedli všichni. Poděkování a pochvala patří všem dětem a dospělým, kteří na scéně vystupovali. Pochopitelně i dalším spolupracovníkům, kteří se postarali o scénu, světelný design, hudební a zvukovou spolupráci, výrobu kostýmů a rekvizit. Nezbývá nám, než se těšit, co si pro nás hudebně dramatický kroužek připraví příště.

Putování za lesní zvěří

Ekologické aktivity patří mezi důležité oblasti zájmu naší školy. V rámci environmentální výuky se zabýváme životním prostředím. Velkou pozornost věnujeme tématům příroda, živočichové, rostliny a ekologické hodnoty. Snažíme se u žáků podněcovat aktivitu, ohleduplnost, toleranci a estetické vnímání ve vztahu k životnímu prostředí.
Tentokrát jsme se chtěli dozvědět více informací o lesu, lesní zvěři, ale také o lidech, kteří se o ně starají. A kdo jiný by nám tyto znalosti nejlépe zprostředkoval než opravdu „zapálený“ myslivec. Proto nám udělala velkou radost beseda s panem Jaromírem Muniou, zástupcem režijní honitby Statku Doubravka. Jeho životním posláním a velkým koníčkem je les, příroda, péče o lesní zvěř a vše, co souvisí s myslivostí. Naše cesta tedy směřovala do remízku U Vojenského kříže ke krmelci, který pan Munia vyrobil pro drobnou zvěř. Dopolední výuka v lese byla zcela v jeho režii. Pěkně po myslivecku nás seznámil se zdejším okolím. Velkým pomocníkem mu byl i jeho čtyřnohý kamarád – drsnosrstý jezevčík, který nás přivítal pronikavým štěkotem.

A co nás čekalo? Poutavé a napínavé vyprávění o lese, o životě lesní zvěře a její ochraně. Žáci se seznámili s mysliveckým slangem, v němž jsme se dozvěděli, že slova jako například barva, světla nebo pírko mají v mluvě myslivců úplně jiný význam. Překvapilo nás, že práce myslivců nespočívá v péči o zvířata jenom v zimě, jak si mnozí myslí, ale po celý rok. Měli jsme možnost na vlastní oči vidět a potěžkat si srnčí trofeje, schozy jelení zvěře a kančí kly. Především chlapci si s velkým zaujetím prohlédli loveckou zbraň a různé druhy střeliva. Během diskuze děti pokládaly zvídavé otázky, na které pan Munia ochotně odpovídal. Na závěr nechyběla ani soutěž – poznávání lesní zvěře a jejich mláďat. Za správné odpovědi si žáci odnesli medaile s mysliveckou tematikou. I my jsme nezapomněli na lesní zvěřa přinesli jsme jim odměnu v podobě kaštanů, ovoce, zeleniny a sušeného pečiva.

Touto cestou děkujeme zkušenému odborníkovi panu Muniovi, který si ve svém volnu udělal čas na besedu se žáky a zaujal je vyprávěním a zajímavými poznatky.

Zpívat může každý aneb školní kolo pěvecké soutěže

Zpívám, zpíváš, zpíváme, a nutno dodat, že moc rádi. Těmito slovy začalo školní kolo pěvecké soutěže. Během středečního dopoledne 27. února naší školou zněly písně lidové, moderní, pohádkové, známé i méně známé. Své pěvecké umění předvedli žáci ve čtyřech kategoriích. Skvělý výběr písní, pečlivá příprava a profesionální přístup, to je charakteristika letošní pěvecké soutěže. Hodnotila se intonace, znalost textu, hlasitost, rytmus, výběr písně a celkový osobní dojem. Porota výkony pečlivě sledovala a než vyřkla závěrečné resumé, tak se věru řádně zapotila, neboť úroveň účastníků byla vyrovnaná. A jak to dopadlo?

  • I. kategorie: 1. místo – Josef Kaleja s písní Mravenčí ukolébavka
  • II. kategorie: 1. místo – Sylva Kalejová s písní Červená řeka
  • III. kategorie: 1. místo – Vojtěch Fidra s písní Prašná cestička
  • IV. kategorie: 1. místo – David Žaloudek s písní Kalamajka

Všem našim zpěvákům blahopřejeme a děkujeme za krásné výkony a za jejich odvahu vystoupit před publikem. I když do okresního kola postupují jen žáci, kteří se umístili na prvních dvou místech, myslím, že vítězi se stali všichni zúčastnění, neboť jejich výkony byly vynikající a právem si zaslouží poděkování! Odměnou pro všechny byl nejen potlesk, diplom, sladká odměna, ale i drobný dárek.