Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z ledna

Ladovská zima

To byl název našeho projektového dne, který připravila praktická třída pro všechny žáky školy.

Tento den jsme věnovali zimním tradicím českého venkova a hlavně ilustracím malíře Josefa Lady, které nás provázejí celým životem. V prezentaci se žáci dozvěděli něco o životě našeho skvělého ilustrátora i spisovatele. Seznámili se s některými jeho bajkami a postavami z pohádek. Na závěr jsme si promítli i krátkou pohádku o kocouru Mikešovi, která se nám také velice líbila. Dále si žáci vyzkoušeli malovat obrázky a v nich zobrazovat motivy, které Josef Lada používal. V malbách se vyskytovaly děti, život dětí a jejich bezstarostné hry hlavně na venkově. Na obrázcích nechyběla malebná česká krajina s kostelem, která je jednoduše, ale krásně znázorněna ve všech dílech Josefa Lady. Kdo nerad maluje, vybarvoval již připravené Ladovy omalovánky.

V nich děti objevily bohatou tradici českého venkova v zimních dnech, ke které patří zabíjačka. A to byl i jeden z úkolů, který se v projektovém dnu vyskytl. Žáci měli za úkol vyrobit a zašpejlovat jitrnici. Byla tentokrát pouze z textilu a vaty, takže chuť na ní přešla. Zde se ale ukázalo, že některé děti jsou velice šikovné, naplnit a zašpejlovat jitrnici pro ně byla hračka. Odměnou jim byla ochutnávka té pravé nefalšované jitrnice od šikovného řezníka. A to byla ta správná tečka.

Další úkoly byly zaměřeny na bystrost, odvahu a správné odhodlání. Hry a společné setkání byly zakončením celého projektového dne. Dětem se velice dařilo a už se těší na další setkání tentokrát s tématem, které pro ně bude překvapením.

27. leden – významný den

Ve světě byl 27. leden zvolen jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Ve škole jsme si tento den připomněli i poutavou a pro žáky zajímavou besedou o holocaustu, kterou připravil Radek Hejret, který realizuje i vzdělávací projekt „Světlo paměti“. Cílem projektu je působit preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti. Zabývá se otázkou Židů a jejich života. Jeho poutavé a na cit působící povídání s interaktivní pomocí proloženou dobovými fotografiemi, žáky velice zaujalo. Nejdříve jim přesně vysvětlil a vymezil téma, které je pro nás smutné, ale bohužel pravdivé.

Holocaust byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování, především osob židovské národnosti. V širším smyslu je slovem holocaust označován i celý nacistický perzekuční systém věznic, káznic a táborů jako celek, respektive nacistická perzekuce všech etnických, náboženských a politických skupin. V rámci genocidy namířené na židovské etnikum bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů.

V různých státech se k této otázce postavili různě. U nás v českých zemích se holocaust v protektorátu odehrál pod taktovkou okupačních úřadů a až na výjimky bez odporu obyvatel a za spolupráce českých úřadů a úředníků. Silnou kritiku si v moderní době vysloužilo rozhodnutí Československa z roku 1938, kdy zakázalo rakouským Židům vstup na své území a vrátilo do Rakouska do rukou nacistů tisíce židovských uprchlíků.

Tyto a mnoho dalších zajímavostí se žáci dozvěděli. Zajímavá beseda se dětem velice líbila a určitě si některá podobná témata ještě připomeneme.