Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z dubna

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina.

Dva odborníci na slovo vzatí, paní Dáša Kopalová a pan Michal Blažek (oba pracují u chotěbořské záchranné služby), žákům poskytli vyčerpávající informace týkající se poskytnutí první pomoci. Seznámili žáky s náplní své práce, s vybavením, které vozí v sanitce, ale nedílnou součástí byla i praktická část, kde si žáci mohli vyzkoušet techniku první pomoci, ale i prozkoumat vybavení sanitky. V souvislosti se vzrůstajícím zájmem o mobilní aplikace žákům také představili aplikaci Záchranka.

Dalším členem IZS, kterého jsme měli možnost poznat, byl pan Jaroslav Báča, profesionální hasič a vyšetřovatel požárů z Hasičského záchranného sboru Havlíčkův Brod. Žáci měli možnost zjistit, k jakým událostem hasiči vyjíždějí (nejsou to jenom požáry, jak bychom očekávali, ale i dopravní nehody, popadané stromy, povodně, záchrana zvířat či např. otvírání dveří). Další nedílnou součástí diskuze bylo téma, jak se zachovat při zjištění požáru, či které látky jsou nejčastější příčinou požáru. Praktická část spočívala v rychlosti oblékání se do hasičské výstroje, protože hasiči mají na samotný výjezd k události pouhé dvě minuty.

 

V pátek 19. 4. nás navštívila paní Vojtěchová, která pracuje jako krizový intervent.

Žáci se dozvěděli zajímavé informace týkající se samotného zavolání záchranné služby a poskytnutí laické první pomoci. Už samotné zavolání dispečerovi je nahráváno pro případ zneužití, dispečer záchrannou službu vysílá už v průběhu hovoru s námi, záchranka musí být u zraněného do 20 minut. Žáci si připomněli, že ze zákona každý z nás má povinnost poskytnout první pomoc v rámci svým možností. I během této diskuze si žáci zkusili provést stabilizovanou polohu či masáž srdce včetně umělého dýchání.

 

Atletický čtyřboj – školní kolo

 

Botanická soutěž – okresní kolo v Havlíčkově Brodě

I. kategorie:     1. místo Monika Voráčková
II. kategorie:    1. místo Jan Adam
                           3. místo Nikola Šífová
III. kategorie: 1.místo Michal Pavlíček
                          4. místo Marie Koryntová

 

Čarodějnické rejdění

Poslední dubnový den ve škole byl pro žáky naší školy plný magie a zábavy. Všichni měli možnost přijít do školy v maskách čarodějů a čarodějek. Řešili různé typy úloh a dozvěděli se něco i o původu tradice pálení čarodějnic. Čarodějnické dopoledne bylo ukončeno opékáním buřtů a upálením čarodějnice.

 

Výlet Maleč

Děkujeme paní ředitelce Aleně Šťastné ze Základní školy a Mateřské školy Maleč za zajímavý program, který proběhl v budovách školy. Program zajistili drážní hasiči a Besip…spojené s výstavou vláčků.

 

Okresní kolo pěvecké soutěže u nás ve škole…všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme.