Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky ze září

Emil Open aneb na návštěvě u hejtmana Kraje Vysočina

Emil Open je název pro letní evropské hry handicapované mládeže, které se tradičně konají v Brně. V letošním roce se konal již 12. ročník tohoto jedinečného projektu. Doposud se her zúčastnilo přes 5000 mladých sportovců s doprovodem z více než 23 zemí Evropy. Závodníci každoročně měří své síly ve více než 7 sportech v různých kategoriích a mají možnost setkat se se spoustou významných osobností z oblasti sportu, kultury i veřejného života.

V minulosti jsme zaznamenali v tomto projektu mnohé úspěchy, a proto jsme se rozhodli zúčastnit i letos. Hry proběhly 21. – 25. června 2023 a my jsme se v silné konkurenci neztratili a naši žáci obsadili 1. místo v bocce (2. kategorie), konkrétně se jednalo o Davida Žaloudka a Jana Adama. Ani další se nenechali zahanbit a také zabodovali a získali 2. místo v bocce (4. kategorie) – vítězi se stali Nikola Šífová a Patrik Finger.

Možná si teď kladete otázku, proč o úspěších žáků píšu až v září? Důvodem je to, že úspěšné sportovce si 13. 9. 2023 pozval na návštěvu hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, MBA. a radní pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jan Břížďala, aby jim poděkovali za úspěšnou reprezentaci našeho kraje, předali jim drobné dárky a děkovné listy.  Na závěr bych ráda zveřejnila slova pana hejtmana, která vystihují podstatu projektu Emil Open: „Člověk má přirozenou potřebu někam patřit a jak je známo – sport spojuje. Platí, že pohyb je pro každého, a sport jako takový je obrovskou motivací k posouvání hranic našich možností. Letošní už 12. ročník Evropských her handicapované mládeže je jasným důkazem lidské síly a odhodlávání ke stálému zdolávání…“

Výlet do Jánských Lázní

Od 22.-24.9. byla třída STI. na výletě v Janských Lázních. Vylezli si na Stezku v korunách stromů, vyjeli lanovkou na Černou horu a prohlédli si okolí Janských Lázní. Přestože nám počasí příliš nepřálo, výlet se nám líbil.

Svatý Václav – projektový den

Sv. Václav u nás ve škole…dopoledne plné her, soutěží a povídání…

Turistická vycházka – Údolí řeky Doubravy

Tradiční pochodové cvičení.