Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z února

      Literatura nás pohltila…

Začátek února jsme ve škole zasvětili činnostem spojenými s literaturou a prací s texty. Naše škola dostala nabídku na besedu spojenou s autorským čtením od pana Josefa Beneše. Nezaváhali jsme, neboť proniknout do tajů výroby knihy samotné se vám každý den nepoštěstí. Termín schůzky se domluvil na pondělí 6. února. Byli jsme opravdu zvědaví, co nás čeká… A nebylo toho tedy málo.

            Na začátku besedy nám pan Beneš představil svoji knihu Meďan a Koumen na zatopené planetě. Jedná se o pohádkový příběh dvou kamarádů, kteří se díky teleportačnímu stroji dostanou na zatopenou planetu a zažívají zde mnoho dobrodružství.

Po úvodním seznámení s knihou jsme zhlédli film o vzniku knihy. V něm bylo k vidění až 15 činností, které vedou k výrobě finální podoby (od tisku až po závěrečnou kompletaci pro čtenáře). Následovala ukázka originálních ilustrací od paní Tatíčkové a časosběrné video, tentokrát zaměřené na malování a tvorbu ilustrací do knihy. Poslední částí bylo autorské čtení, kdy byli žáci vtaženi do dobrodružného příběhu. Během celé přednášky mohli žáci klást dotazy, na závěr byla možnost si knihu zakoupit i s vlastnoručním podpisem autora. Děkujeme pan Benešovi za zpestření literárních hodin.

   

Recitační soutěž

Další aktivita, která nám ozvláštnila výuku českého jazyka, byla pro náš již tradiční recitační soutěž. Během prosince či ledna probíhala třídní kola, z nichž se postupující utkali ve školním kole ve středu 8. února.

Umění recitace patří mezi klasické formy uměleckého vyjádření, recitátor při přípravě trénuje paměť, stimuluje jazykový cit a uzpůsobuje hlasový projev. Při přednesu se snaží o kultivovaný projev. Všichni soutěžící podali maximální výkony. Porota, složená z pedagogů v čele s paní ředitelkou, neměla jednoduchý úkol rozhodnout, který výkon je nejlepší. Po pečlivé poradě vybrala žáky s nejlepším přednesem, postojem a celkovým dojmem. Soutěžilo se v šesti kategoriích, první místa obsadili:
I. kategorie – Rozárie Markušová
II. kategorie – Josef Kaleja
III. kategorie – Josef Pokorný
IV. kategorie – Vladimír Krátký
V. kategorie – Jan Hadinec

  1. kategorie – skokan roku – Michal Krédl a Tomáš Leffler

Oceňujeme všechny zúčastněné za odvahu vystoupit před ostatními, vítězům blahopřejeme a těšíme se, že nás budou reprezentovat v krajském kole ve Velkém Meziříčí.

    

  Jaro je za dveřmi

            Masopust je obdobím začínajícím po svátku Třech králů a jeho konec připadá na Popeleční středu. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Masopust pak představoval hodování a veselí mezi dvěma postními dobami, byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst.

            I my jsme dobu masopustu oslavili maškarním karnevalem, který se konal ve čtvrtek 16. února v tělocvičně naší školy. Přípravy byly velkolepé, všichni žáci a pedagogové stáli před nelehkým úkolem, tj. jaký kostým zvolit, aby co nejvíce zaujal. Organizaci si vzala na starosti třída ST III. (s paní učitelkou Věrou Štěrbovou a jejími asistentkami) a připravila pro ostatní bohatý program na celé dopoledne.

            Z papíru a odpadového materiálu vyrobili nejrůznější škrabošky a masky pro děti, ale i veselé klauny, což s další výzdobou dotvořilo tu pravou karnevalovou atmosféru. Všichni superhrdinové, indiáni, hasiči, princezny, víly, berušky, kočičky a další se společně pustili do tance a zábavných soutěží, a že jich bylo mnoho (chůze na chůdách, shazování plechovek, skládačky, krmení sněhuláka Olafa, přenášení obručí aj.). Žáci plnili úkoly zaměřené na téma masopustu a karnevalu. Pracovali v týmech i jednotlivě a každý byl sladce odměněn.

            Největší zájem byl o malování na obličej, protože většina si chtěla svoji masku „doladit“ k dokonalosti. Následně se tvořila fronta u fotokoutku, kde byla možnost si svoji povedenou masku zvěčnit na památku. Všichni účastníci dostali spoustu sladkostí a medaili. Před jarními prázdninami jsme si užili nádherné dopoledne plné soutěží a legrace.

             

Návštěva Fokusu Chotěboř

V pátek 17. února někteří žáci naší školy navštívili Bludiště. Nejednalo se ale o žádný labyrint, jak by se první pohled mohlo zdát, ale Bludiště je název pro denní stacionář a sociálně terapeutickou dílnu v Chotěboři, které poskytuje pomoc a podporu lidem se zdravotním a mentálním postižením.

Důvodem naší návštěvy bylo seznámení se s chodem tohoto pracoviště, protože spousta našich bývalých spolužáků po absolvování Praktické školy našla uplatnění právě v tomto zařízení. Denní stacionář je určen dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením, neboť jejich situace jim nedovoluje, aby trávili čas o samotě, a proto ho tady mohou strávit aktivně a v kolektivu ostatních.

Po příchodu jsme se seznámili s denním programem, který zahrnoval dopolední činnost, přestávku na oběd, nácvik úklidů a odpolední činnosti. Stacionář funguje během pracovních dní od 8:00 do 14:00 hodin, služba je poskytována zdarma. Každý z klientů se zaměřuje na určitou činnost, ve které se rozvíjí (např. vaření, trénování paměti, písma, šití, výroba papírových ruliček, aj.). Během našeho povídání jsme se společně pustili do výroby jarní dekorace na dveře či okna. Všichni žáci si odnesli krásnou závěsnou dekoraci doplněnou ptáčkem z vlny a přírodninami.

            

Kreativní soutěž „Digitální stopa, aneb víme, co vše o sobě zanecháváme na internetu?“

          

 

 

       

Rychlé kontakty