Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z května

Spektrum – Centrum primární prevence

     Spektrum – Centrum primární prevence – sídlí ve Žďáře nad Sázavou. Tuto organizaci  podporují Kraj Vysočina, MŠMT, města Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod i Chotěboř. Jejich posláním je přimět žáky ke zdravému životnímu stylu.

      Je to organizace zabývající se realizací komplexních a dlouhodobých programů primární prevence, patří sem užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Tyto programy jsou vytvořeny na základě soudobých poznatků o efektivitě preventivního působení s důrazem na přiměřenost dané věkové skupině dětí. Cílem programů pro děti je předcházet problémům spojených s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku. Prostředkem k oddálení je podpora zdravého životního stylu, rozvoj sociálních dovedností a posilování pozitivních mezilidských vztahů.  Náplní programů jsou zejména tato témata:

 • Problematika užívání návykových látek
 • Problematika jiných forem závislostního chování /např. závislost na PC hrách, gambling,…/
 • Rozeznání a vyhodnocení přiměřeného a nepřiměřeného trestu
 • Rasismus, xenofobie
 • Agresivita, šikana, další násilné chování
 • Poruchy příjmu potravy
 • Dospívání, dospělost, partnerské vztahy, sexuální problematika, rizikové sexuální chování
 • Bezpečný kontakt s cizím člověkem
 • Kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě
 • Bezpečné užívání internetu a sociálních sítí
 • Podpora osobnostního rozvoje /sebepoznání, práce s emocemi, rozvíjení spolupráce ve třídě,../
 • Podpora zdravého životního stylu

Po dohodě se školním metodikem prevence na naší škole jsme se rozhodli některý z výše uvedených programů začlenit do našeho plánu prevence. V tomto měsíci průběžně proběhly programy: „Kdo jsem a co smím“, „Cesta k toleranci“, „Moje bezpečí“, „Jak být v pohodě“, „/Ne/bezpečně na netu“.

       Program – „Kdo jsem a co smím“- učí žáky rozeznat a vyhodnotit přiměřený a nepřiměřený trest. Dotkne se i bezpečného kontaktu s cizím člověkem a obtěžováním od cizích lidí.

       Program – „Cesta k toleranci“ – je zaměřen na kritické myšlení, lidskou rozdílnost, předsudky, respekt a v neposlední řadě na toleranci.

       Program – „Moje bezpečí“-  je prevencí v oblasti šikany, zneužívání a týrání dětí. Dotkne se i bezpečného kontaktu s cizím člověkem a obtěžováním od cizích lidí.

      Program – „Jak být v pohodě“ – se zabývá prevencí různých forem rizikového chování, asertivní komunikací, partnerstvím, vztahem k autoritám. Klade důraz na zdravou komunikaci a je individuálně zaměřen na daný třídní kolektiv.  

      Program – „/Ne/bezpečně na netu“ – je zaměřen na rizika spojená s užíváním internetu a zabývá se nástrahami spojenými s užíváním internetu.

     Všechny tyto programy vyžadovaly aktivní spolupráci s třídními učiteli a rozbor některých situací žáci konzultovali i doma se svými rodiči. Při práci s dětmi byly využívány prvky interakčních technik zážitkové pedagogiky, techniky arteterapie, popř. dramatické výchovy s důrazem na oboustrannou komunikaci, formy různých her a soutěží. Tyto programy byly u dětí velice úspěšné a již nyní se těšíme na jejich další pokračování.

Hipoterapie

     Konečně začala hipoterapie! Už jsme se moc těšili! Je to terapie, která využívá ke své činnosti koně. Jezdíme v Jezdecké společnosti Statku Lesolg, z.s. v Rozsochatci. Moc se nám tam líbí.

Jarní soutěžení

     Jako každým rokem – i letošní jaro – je ve znamení soutěží. Zúčastnili jsme se školních, okresních i krajských kol. Soutěží se žáci účastní velice rádi, měří si své síly se svými vrstevníky, najdou si nové přátele a kamarády. Poznají nová místa. Těší se ze získaných cen a odměnou jsou jim i diplomy, které mají vystavené ve škole, kde jim připomínají krásné chvilky vítězství. Jedno jméno se může vyskytnout na diplomech i několikrát, protože někteří žáci jsou opravdu dobří i ve více oborech.

       O přírodě máme vědět co nejvíce, proto se každým rokem účastníme botanické soutěže v poznávání vybraných druhů rostlin. Tentokrát jsme odjeli do Havlíčkova Brodu, kde se konalo okresní kolo. Celkem se ho zúčastnilo 18 žáků ze tří základních škol – a to z Havlíčkova Brodu a z Chotěboře. Od nás přijelo 6 soutěžících. Žáci poznávali celkem 40 rostlin a stromů, ale naučili se jich nejméně 80. Rostliny poznávali nejen z obrázků, ale i skutečné. Vybraní žáci nezklamali a zaslouží si velkou pochvalu za předvedené výkony. Soutěž probíhala ve třech kategoriích podle věku žáků a z toho jsme III. kategorii bezpečně vyhráli. Vítězem se stal Michal Pavlíček. V ostatních kategoriích jsme obsadili krásná třetí, čtvrtá a šestá místa. Všichni zúčastnění si zaslouží ještě jednou velkou pochvalu za úspěšnou reprezentaci školy!

      Jednou z nejvíce oblíbených soutěží se staly sportovní hry. Soutěží se ve čtyřech disciplínách – a to v běhu na krátkou a dlouhou trať, ve skoku dalekém a v hodu míčkem. Soutěž je napínavá do poslední chvíle, protože zde se ukáže, kdo je opravdu sportovně založený. Ze školního kola postoupili opravdu ti nejlepší z kategorie děvčat i chlapců. Ke krásnému zážitku přibyly i ceny, kterými nás tentokrát podpořilo město Chotěboř a stalo se naším sponzorem v této soutěži. O to více se soutěžilo, každý chtěl získat první cenu. Okresní kolo atletického čtyřboje mládeže se konalo 12. května v Chotěboři. Soutěžilo se ve všech výše uvedených disciplínách a v konkurenci reprezentantů ze základních škol se naši žáci neztratili. Vyvrcholením sportovních soutěží byla 26. května účast 3 našich sportovců   v krajském kole ve Velkém Meziříčí. Protože je to jedna z nejvyšších soutěží sportovních her, už jenom účast je opravdu vynikající úspěch. Ani oni se v konkurenci mnoha sportovců neztratili.  I jim všem ještě jednou blahopřejeme!

        Další oblíbenou soutěží u žáků je pěvecká soutěž. Tentokrát se okresní kolo konalo v Chotěboři s účastí 38 zpěváků ze tří základních škol – a to z Havlíčkova Brodu, z Ledče nad Sázavou a z Chotěboře. Všechny zpěváky přijel podpořit senátor a starosta města Havlíčkův Brod Mgr. Jan Tecl, MBA, který předal ceny a ocenil úspěchy. I tady naši žáci byli opravdu dobří. Úspěšnými zpěváky z naší školy se stali Vojtěch Fidra a Veronika Pabousková, kteří získali hned dvě první místa. A to ve třetí kategorii a v kategorii duo. Další první místo získal v první kategorii Adam Čuri. Ostatní se umístili také velice dobře a svým výkonem nezklamali. I jim patří velké blahopřání a pochvala!