Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z dubnu

Čistá Vysočina

„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“

            Tímto mottem se po dvouleté pauze naše škola opět zapojila do akce s názvem Čistá Vysočina. Tato aktivita byla vyhlášena Krajem Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA 21. Letošní ročník už byl třináctým v pořadí, a tak není tedy náhodou, že se konal od 11. dubna do 24. dubna, neboť je vždy směřován ke Dni Země, který připadá na 22. duben a přispívá ke zlepšení životního prostředí v našem kraji.       

            Ve škole jsme začali nejdříve teoretickou přípravou, kdy jsme si povídali o krásách zeměkoule a slíbili si, že jí budeme pomáhat, abychom ji měli co nejhezčí. A co bylo naším cílem? Nejenom po zimě zbavit přírodu nepříjemného odpadu, který do ní „odkládáme“ my lidé, ale kultivovat i sebe a z Vysočiny vytvářet lepší místo pro život. Postupně jsme prošli a vyčistili trasu kolem školy, oblast čističky odpadních vod, prostor Koukalek, okolí Kaple sv. Anny a Geofondu a posbírali jsme vše, co do přírody nepatří. Pytle, které jsme si vyzvedli na kontaktním místě, se velmi rychle zaplnily a účel, pro který byly určeny, nabyl svého cíle.

            Nabízí se otázka, co současná společnost dělá špatně, respektive co dělá pro to, aby se zlozvyku odhazování odpadu do přírody předcházelo? Nad tím se musí každý z nás zamyslet sám… Nás po návratu do školy hřál dobrý pocit, že jsme udělali něco prospěšného pro přírodu a zároveň i pro sebe.

Úspěchy našich žáků

            Jarní období je v naší škole bohaté na různorodé soutěže. Některé činnosti se staly již tradicí, jiné jsou pro nás novinkou. Naši žáci se rádi účastní, neboť si nejenom ověří své vědomosti, získají nové poznatky, ale upevňují si sebevědomí a mnohdy v sobě najdou skryté vlohy.

  1. dubna proběhlo Krajské kolo recitační soutěže ve Velkém Meziříčí. Konkurence byla opravdu velká. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Žáci naší školy byli velmi úspěšní. Porotu si získal a první místo obsadil Adam Čuri s básní Klubíčko dobrého chování.
  2. dubna se konalo školní kolo pěvecké soutěže. Tato disciplína je velmi oblíbená a zúčastňuje se jí velké množství mladších a i starších žáků. Účinkující jsou vždy dobře připraveni, písničky si procvičují v hodině hudební výchovy či v hudebně dramatickém kroužku, který má na škole dlouholetou tradici. Porota měla nelehký úkol při rozhodování. Soutěžilo se ve třech kategoriích. A jak to dopadlo?
    1. místo v první kategorii získal Josef Kaleja s písní Hádej.
    1. místo v druhé kategorii obsadila Veronika Pabousková s písní Pro mámu.
    1. místo ve třetí kategorii DUO obdržela Veronika Pabousková a Vojtěch Fidra s písní Slunečná.

            Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy, vítězům blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy.