Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z března

Pomáháme Ukrajině

       Zaměstnanci naší školy se složili na kojeneckou výživu, příkrmy, hygienické a zdravotnické potřeby pro děti na Ukrajině. Zaslali jsme také finanční pomoc.

Plavecký výcvik i bruslení

      Zimní stadion i plavecký bazén jsou unikátní sportoviště. V rámci hodin tělesné výchovy absolvují naši žáci pod odborným vedením kurz plavání. Jedná se o 10 lekcí výuky plavání a společně se žáky ze ZŠ Maleč pravidelně navštěvují plavecký bazén v Hlinsku. Moc se jim tam líbí a pokroků v plavání dosahují úplně všichni, i když zpočátku byl pro ně bazén velkou neznámou, ke kterému důvěru pomalu získávali až při kurzu plavání. Nyní se na hodiny moc těší a úkoly v bazénu plní na výbornou. Po absolvování kurzu jim bude odměnou i mokré vysvědčení, kde se dozvědí jakého pokroku v plavání dosáhli.

      Bruslení na zimním stadionu se účastnili jen někteří žáci v rámci hodin tělesné výchovy. Zimní stadion navštěvovali pravidelně v pátek a na tyto hodiny se také moc těšili. Mnozí žáci stáli na bruslích poprvé v životě a byla to pro ně nová zkušenost. S pomocí pana učitele i tady překonali strach a bruslení se pro ně stalo novou zimní radovánkou. Bohužel koncem měsíce března s příchodem pravého jara provoz zimního stadionu skončí a to se pak všichni vrátíme do tělocvičny nebo na letní stadion, kde nás čekají soutěže v lehké atletice nebo si prostě půjdeme zaběhat. Moc se nám sportování líbí a jsme rádi, že už je bez covidových omezení a zákazů.

Muzikoterapie i logopedie

         Od 14. března skončila všechna protiepidemická opatření ve školách, a tak jsme začali plně pracovat v rámci tříd i jiných skupin na již dříve zavedených terapiích. V rámci hodin hudební výchovy probíhá muzikoterapie, která využívá hudbu, hru na hudební nástroje a další metody k navození dobrého pocitu, nálady i relaxace.

          Dále se u nás ve škole věnujeme individuální logopedické péči. Logopedické chvilky jsou začleněny prakticky do všech vyučovacích předmětů. Žáci s vadami řeči jsou pak vřazeni do individuální logopedické péče. Zde s nimi pracují paní učitelky, které mají státní zkoušky z logopedie a v dané oblasti také spolupracují s klinickým logopedem v oblasti nápravy řeči. Tato oblast je pro každé dítě velice důležitá, protože dorozumívání je jeden ze základních prvků člověka. Náprava u některých dětí jde pomalu a trpělivost je zde velice důležitá, i přesto jsou dosažené výsledky i v této oblasti výborné.