Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z února

Spolupráce se Stáním zdravotním ústavem se vydařila…

            Zdraví – jedna z nejdůležitějších hodnot v lidském životě. Mnohdy ho bereme jako samozřejmost, dokud nás nebo naše blízké nepotká nějaká nemoc, která změní nahlížení na tento nezbytný pilíř v životě. Abychom si byli vědomi, že o své zdraví musíme pečovat a v některých případech jde i nemoci a problémům s ní spojené předejít, zapojila se naše škola do projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

            Cílem projektu bylo poskytnout podporu zdraví všem zájemcům, kteří jsou ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením, zvyšování zdravotní gramotnosti účastníků a prodloužení života ve zdraví. Projekt probíhal od září 2020 do března 2022, ale několikrát došlo ke změně termínu konání v důsledku epidemiologických opatření. Realizace Kurzu zdravého životního stylu činila 40hodin a byla zaměřena na primární prevenci. Absolventi Kurzu zdravého životního stylu obdrželi na závěr certifikát o jeho absolvování, stejně tak jako různé výchovně vzdělávací materiály a praktické prostředky v průběhu kurzu. Celkem se kurzu zúčastnilo 30 žáků praktické školy.

            A jaká témata jsme v průběhu dvou let měli možnost poznat? Byla jich celá řada – např. osobní a dentální hygiena, výživa (pestrá strava, vyvážený jídelníček, pitný režim, bezpečná příprava pokrmů), prevence infekčních onemocnění (žloutenka, klíšťová encefalitida, chřipka, význam očkování), prevence závislostí (užívání tabáku, alkoholu, nelegálních drog, léčba závislostí), duševní zdraví (prevence zvládání stresu), prevence úrazů a dopravní výchova, reprodukční zdraví (prevence HIV, sexuálně přenosných onemocnění, plánované rodičovství).

            Z výše zmíněných témat je vidět, že spektrum prevence je opravdu široké a rozhodně nám přineslo nové informace. Dlouhodobé hledisko tohoto projektu si klade za cíl především snížení výskytu nemocí a úrazů, zlepšení zdravotního stavu zranitelných skupin obyvatelstva a následně jejich vyšší uplatnění na trhu práce.

            Vyvrcholením všech těchto aktivit bude Den zdraví, který se ve škole uskuteční 31. 3., a my už se na něj moc těšíme. Ráda bych touto cestou poděkovala paní Romaně Jirků, mediátorce celého projektu v naší škole, za vstřícnost, ochotu a poutavou realizaci.

Karneval

           Měsíc únor je doba masopustů, karnevalů a proto ani na internátu tato zábava nesměla chybět.

           V úterý v odpoledních hodinách se na internátu uskutečnil dlouho očekávaný karneval. Celý předchozí týden jsme se na něj s dětmi důkladně připravovali, vyráběli jsme masky a výzdobu. Samotný karneval byl plný hudby, tance, dovádění a zábavných soutěží. Děti si tak vyzkoušely navlékání kroužků na hrdlo láhve, skládání sirek do krabičky jednou rukou, házení míčků
do klauna apod. Nechyběly sladké odměny a na závěr napínavé losování čísel tomboly představované drobnými dárkovými předměty. Všichni jsme si to náramně užili a již se těšíme na karneval příští rok opět touto dobou.