Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z listopadu

Projektový týden v ZŠ a PŠ Chotěboř

První listopadový týden u nás ve škole byl věnován projektovým dnům, kdy nás navštívili odborníci podle zvolených témat a seznámili nás s oblastmi, o kterých ještě poměrně málo víme, ale přesto bychom si je chtěli vyzkoušet.

První den byl projektový v oblasti keramických prací. Zde jsme vyzkoušeli různé techniky, které se dají použít při výrobě různých keramických ozdob do venkovního i vnitřního prostředí. Zde se fantazii meze nekladou, čím originálnější nápad, tím lepší výrobek. Keramické výrobky nás provází na každém kroku, ale jak vznikají, bylo pro mnohé žáky tajemstvím. Právě tento den jsme se vše dozvěděli.

Tématem dalšího dne bylo šití. Velmi zručná a šikovná paní švadlena nám přiblížila šití jako hru a zábavu, které se nemusí nikdo bát. Představila nám různé druhy šicích strojů, různé stehy a fígle, které se dají při šití využít. Název tohoto dne zněl – Šijeme si pro radost – a skutečně tomu tak bylo. Žáci si sami nastříhali a pak ušili krásné plátěné nákupní tašky, které jim budou sloužit delší čas a nemusí se hned vyhodit jako ty igelitové. Tak trochu jsme mysleli i na životní prostředí. Aby ušité tašky byly opravdu pěkné a moderní, všichni si je dozdobili motivy, na které použili šablony a barvy na textil, které se z tašek jen tak neztratí.

Druhým výrobkem byly krásné látkové lucerničky, které budou sloužit jako dekorace ve vánočně vyzdobených bytech. Na všechny výrobky byli žáci patřičně hrdí a na podobné projektové dny se opět moc těšíme.

Smaltování – to bylo dalším tématem projektového dne. Tato technika, se kterou jsme byli seznámeni, je složitější a vyžaduje více přesnosti, soustředění, fantazie i zručnosti. Ne každému se smaltované výrobky povedly, ale každý si je mohl alespoň vyzkoušet.

3D tisk – projektový den. Toto téma je v současném světě velmi populární. I my jsme se o něm chtěli dozvědět co nejvíce. Odborník nás seznámil se všemi náležitostmi, které k tomu neodmyslitelně patří. Ukázal i předvedl nám tiskárnu, která dokáže vlastně z obrázku na papíře vytvořit 3D model. Je to složitý proces, který vede i k takto zvláštním jevům, kdy mnozí se divíme, jak se to vlastně dá vytvořit. Nabyté informace jistě využijeme  v hodinách informatiky.

Všechna témata projektových dnů nás velmi bavila. Proběhly v rámci projektu, který ve škole máme již od roku 2019, ale vzhledem ke covidovým opatřením se některá mohla uskutečnit až nyní. Samozřejmě v nich budeme pokračovat i po skončení projektu. Čeká nás např. projektový den, kdy budeme pracovat se dřevem v truhlářské dílně. I na to se velmi těšíme, tak jako na další pokračování těchto projektových dnů, které nás obohacují o další poznatky při výrobě některých věcí. Všechny zkušenosti jistě využijeme v hodinách pracovního vyučování či ručních prací.  

Znáte desatero bezpečnosti?

V dnešní době je už pro mladší generaci samozřejmostí mít a využívat sociální sítě a internet. To sice má i svá pozitiva z hlediska rychlosti a usnadnění komunikace, ale skýtá to i stinné stránky, a to především možnost lehce se stát obětí kyberšikany. Abychom na tyto „útoky“ byli lépe připraveni a mohli se jim bránit, proběhl na naší škole Program primární prevence, který poskytuje Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina.

Primární prevence se uskutečnila dne 16. listopadu 2021 formou diskuze mezi příslušníkem Policie ČR panem Lubošem Špitálníkem a žáky 2. stupně základní školy a praktické školy. Téma „nebezpečí virtuální komunikace“ bylo pro ně velmi poučné. Cílem tohoto programu bylo seznámit žáky s nástrahami a nebezpečím, která číhají na internetu. V úvodu jsme se seznámili se základními pojmy, které se pojí s kyberšikanou (např. kyberprostor, kyberkriminalita, netolismus, atd.). Společně jsme se zamýšleli nad výhodami a nevýhodami práce s internetem, jasně jsme si definovali, které jednání na internetu je už protiprávní a kdy jde ještě o legraci. Nejdůležitější přišlo v závěru, a to bylo tzv. desatero bezpečnosti, které by měl znát každý, kdo používá sociální sítě či internet obecně. Patří k němu např. nesdílení fotek či osobních údajů, častá změna přihlašovacích údajů, přidávat si do přátel pouze lidi, které známe, a hlavně rozlišovat reálný a virtuální svět.

Aby naši mladší žáci nepřišli zkrátka, i pro ně byl připraven program s názvem „bezpečnost dětí“, který se týkal jejich vlastního bezpečí. Dozvěděli se, jaká jsou policejní oddělení, jak poznají jednotlivé příslušníky policie, jaká využívají zvířata při své práci, co mají policisté stále u sebe. Dokonce si mohli výstroj příslušníka Policie ČR prohlédnout. Nedílnou součástí bylo i zopakování důležitých telefonních čísel, která využíváme v případě nutnosti. Na závěr si svoje nabyté vědomosti ověřili v soutěžním kvízu.

Touto cestou bychom chtěli panu Špitálníkovi poděkovat, dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací, které nepochybně využijeme v praktickém životě. Budeme se těšit zase někdy na shledání!