Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky z října

Zpět do pravěku!

Chtěli byste někdy cestovat časem a podívat se do jiné doby? Chtěli byste zažít, jak žili lidé před několika stovkami let? Ačkoliv se to zdá nemožné, nám se to podařilo uskutečnit díky návštěvě Země Keltů u Nasavrk ve středu 13. 10. 2021. Země Keltů se nachází v Železných horách, jedná se o neziskový projekt spolku Boii a jeho cílem je prezentace keltského osídlení a aktivity pro veřejnost.

Po příjezdu jsme se seznámili s programem naší návštěvy. Čekala nás prohlídka celého areálu, kde nás průvodkyně upozornila na zajímavé opevnění, jednotlivé dvorce s domy, viděli jsme sýpky, bránu a další typické stavby. Dozvěděli jsme se, odkud k nám Keltové přišli, co uměli vyrobit a co objevili.

Abychom nezůstali jen u teoretických záležitostí, měli jsme možnost poznat a vyzkoušet si nejrůznější zemědělská náčiní, se kterými Keltové pracovali při obdělávání pole. Keltové ve své době chovali i spoustu zvířat například ovce, slepice, kozy, prasata, která jim přinášela velký užitek, a ta jsme mohli ve skanzenu vidět i my. Nechyběla i návštěva typické keltské kuchyně, kde jsme měli možnost si umlít obilí na kamenném mlýnku, upéct si chlebové placky, ochutnat veškeré pochutiny té doby (med, tvaroh, povidla) a uvařit si pražmu (obdoba dnešního popcornu).

Víte, že Keltové uměli pracovat se železem? My už ano, protože jsme se potkali s keltským kovářem, který nám předvedl, jak se s kovy pracovalo, dokonce si každý z nás mohl vyrobit pamětní minci. Další zajímavou atrakcí bylo stanoviště s keramikou a hrnčířským řemeslem. Dozvěděli jsme se, jak poznat „dobrou“ hlínu, šikovný hrnčíř nám ukázal, jak vyrobit misku i bez hrnčířského kruhu, a následně jsme měli možnost si vzít do vlastních rukou střepy keramiky různého stáří a hádali jsme, ve kterém období vznikla.

Dívčí osazenstvo naší exkurze zaujalo povídání o výrobě látek a oděvů v době Keltů. Byli jsme překvapeni, co všechno předcházelo tomu, než se vyrobily šaty – česání vlny, předení nití, barvení a tkaní látky, následovalo šití a zdobení oděvů.

Návštěva keltské osady se nám moc líbila, oceňujeme především praktické zaměření celé naší návštěvy, kdy jsme se sami stali přímými účastníky keltského života a na chvíli jsme měli opravdu pocit, že jsme se přenesli časem zpět do prvního století před naším letopočtem. Nabyté informace rozhodně zúročíme nejen v hodinách dějepisu.

Integrovaný záchranný systém

Velmi pěkný program pro nás připravily dvě složky integrovaného záchranného systému. Nejdříve besedovali, vysvětlovali a velmi poutavým způsobem žákům přiblížili práci záchranářů odborníci ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Nejvíce se žákům líbilo konkrétně si vyzkoušet skoro všechny úkony, o kterých si povídali. Seznámili se i s technikou, která je velice důležitá při jejich práci. Se zaujetím poslouchali i příhody, které se dají při záchraně životů zažít.

Další zastoupenou složkou na besedě se žáky byli odborníci z Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Jejich poutavé vyprávění o všem co předchází výjezdu hasičů, si žáci vyslechli se zaujetím. Na konkrétních příkladech s použitím obrázků si vyzkoušeli dané situace hodnotit, ale hlavně je správně vyřešit.

I tato uvedená akce se velice líbila a i v příštím roce se těšíme na další pokračování.

Projekt Státního zdravotního ústavu

„ Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“- toto je název celého projektu, jehož garantem je SZÚ a do něhož se zapojili žáci praktických tříd.

Cílem tohoto projektu je podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Očekávaným dlouhodobým dopadem projektu bude snižování nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví a zvýšení zaměstnanosti s následným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí u cílové skupiny obyvatel.

Všechny preventivní programy vycházejí z odborných úkolů zpracovaných Centrem podpory zdraví SZÚ a jsou pořádány formou dnů zdraví, kurzů pohybové aktivity, přednášek s praktickými ukázkami, individuálním poradenstvím.

U nás témata interaktivních programů jsou zaměřena na praktické činnosti a ukázky.

Jedno ze setkání bylo zaměřeno na preventivní prohlídky a prevenci neinfekčního onemocnění, dentální hygienu, osobní hygienu, význam a asistenci při zajištění deratizace, dezinsekce a dezinfekce.

Další setkání proběhlo 21. října a bylo zaměřeno na konzumaci ovoce a zeleniny, na zdravotní nezávadnost potravin, na nakupování a ukládání potravin a prevenci deficitu vitamínu D.  Všechna tato témata jsou pro vývoj mladých lidí, ať již po stránce tělesné i duševní, velice závažná. Existují důkazy o správné konzumaci hlavně nezávadných potravin. Žáci se dozvěděli, co se děje při konzumaci závadných potravin, o důsledcích na vývoj mozku dospívajících, což vede k poškození paměti a schopnosti učení, což samozřejmě přetrvává i do pozdějšího věku a odráží se vše i v horších pracovních výsledcích. Všechno se dále promítá i v jejich dalším životě. Žáci se dále dozvěděli, jak je důležité správně potraviny ukládat, aby nedocházelo k jejich znehodnocení a jak v současné covidové době je velice důležitý přísun všech vitamínů, zaměřili jsme se především na vitamín D. Na závěr si vyplnili krátký dotazník o významu ovoce a zeleniny pro jejich zdravý životní styl.   

Další setkání proběhnou v nejbližších možných termínech a budou zaměřena na nemoc AIDS, na prevenci sexuálně přenosných onemocnění, na reprodukční zdraví, na mateřství /antikoncepce a podpora kojení/. Dále se zaměří na pravidelnou a pestrou stravu, jak správně připravit vyvážený jídelníček, přiměřené velikosti porcí a pitný režim. Dalším tématem bude prevence zvládání stresu, duševní hygiena, prevence úrazů v domácnosti a v dopravě. Tyto otázky jsou i v současné nelehké době velice důležité a všichni se máme naučit vypořádat se se všemi problémy.

Setkání, které již proběhlo, bylo pro žáky velice přínosné a všichni se opět těšíme na další pokračování.