Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky ze září

Projektový den

Školní rok 2021/2022 už byl úspěšně odstartován a všichni se s radostí vrhli do školní práce. Tak jako každým rokem i letos byl druhý školní den projektový a byl věnován rizikovému chování žáků. Den prevence, jak se nazývá, plní úkoly a věnuje se tématům Minimálního preventivního programu naší školy, jehož cílem je předcházení rizikovým jevům v chování žáků, posilování zodpovědnosti žáků za jejich rozhodnutí a eliminovat tím jejich nevhodné chování, vedení žáků k samostatnému rozhodování, k řešení problémů v běžném životě, vytváření pozitivního klimatu ve škole a v jednotlivých třídách, zlepšování spolupráce se zákonnými zástupci žáků, výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, zdravé výživě a aktivnímu trávení volného času, vedení žáků k respektu, toleranci, vzájemné pomoci, posilování zdravého sebevědomí, aktivní spolupráce při prevenci i řešení rizikového chování.

Projektový den v jednotlivých třídách byl realizován různou formou a různými metodami práce tak, aby se do plnění úkolů zapojili všichni. Úkoly byly pestré a zahrnovaly spoustu témat z oblasti rizikového chování, také řešení konfliktních situací. Nechyběla ani oblast dopravní výchovy, věnovaná  pohybu dětí po ulicích a v neposlední řadě nevhodné chování ze strany žáků nebo dospělých osob.

Všichni si den náramně užili a určitě nebyl poslední. Podobné plnění úkolů si rádi zopakujeme. Nenásilnou formou byl ukázán jeden ze správných směrů při vyhodnocování všech rizikových situací, které se v životě dětí mohou nenadále vyskytnout.

Sportování nás baví

Nádherné slunečné počasí letošního září nás vylákalo do přírody. V obou případech se jednalo už o tradiční a nám známé akce, při nichž jsme ověřili své schopnosti a vytrvalost.

Ve středu 8. září jsme se zapojili již druhým rokem do celosvětového Olympijského běhu. Známé motto „Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka“, to je heslo, s kterým je propojen T – Mobile Olympijský běh. Olympijským během jsme i my oslavili radost z pohybu a vůbec sport jako takový.  Pro žáky naší školy byla připravena trať na louce pod Koukalkami. Naším cílem bylo připomenout si olympijské myšlenky a hodnoty, které by měl znát každý z nás. Olympiáda není jenom o sportu, ale i o umění se správně chovat, dodržovat zásady fair play, respektovat je, ale naučit se překonávat i své limity. Ačkoliv si mnozí závodníci sáhli na dno svých sil, všichni běh zdárně dokončili. Účastníci běhu byli odměněni diplomem, medailí a drobným dárkem. Největší odměnou však pro nás bylo aktivně strávené dopoledne v přírodě, kde jsme svým výkonem posílili svoji imunitu a podpořili zdravý životní styl.

O týden později jsme měli naplánovanou dobrodružnou výpravu Údolím řeky Doubravy. Přírodní rezervace je pro každého účastníka určitě nezapomenutelným zážitkem a rád se znova na tato místa vrací. Naučná stezka je středně náročná, přesto i naši žáci s různým typem handicapu ji zvládli na výbornou. Počátek cesty začal od školy, pokračovali jsme směrem ke Kapli svaté Anny, přes Kamenný potok, kde jsme zdolávali náročnější terén po větrné kalamitě, která zde proběhla počátkem měsíce července. Krátká zastávka k občerstvení a načerpání dalších sil byla u Horního mlýna, následně jsme pokračovali k chatě Doubravce, což byl cíl naší cesty. 

Během cesty jsme se seznámili s řadou zajímavých geomorfologických jevů i s typickým rostlinstvem a živočišstvem. Stezka je opatřena přehlednými informačními tabulemi, které nám předaly mnoho podnětných informací.

K naší výpravě samozřejmě patřilo i opékání špekáčků, které proběhlo u chaty Doubravka. Toto místo je pro turisty velmi dobře zajištěno a připraveno (ohniště, dřevo na topení, opékací vidlice). Zpáteční cestu do Chotěboře jsme zvolili přes Valchu, Dolní mlýn, směrem ke svaté Anně.

Krásné zážitky, nádherný slunečný den a trochu odvahy při zdolávání přírodních překážek v nás zanechaly příjemné vzpomínky.