Měsíc škol v černé

Navazuje na stávku za kvalitní podmínky ke vzdělávání

V naší škole podporujeme požadavky Pedagogické komory:

  • 5 % hrubého domácího produktu pro školství
  • výrazné změny v nastavení inkluzivního vzdělávání
  • 130 % průměrné mzdy pro učitele
  • neschválení aktuální novely zákona o pedagogických pracovnících
  • 15 % navíc v roce 2020 pro pedagogy (z toho 10 % do tarifů)
  • projednání „Otevřeného dopisu politikům za záchranu českého školství“ vládou

Dále si myslíme, že je třeba řešit:

  • Neúměrná administrativní zátěž na ředitele škol – ředitel školy by neměl být robotem na vyplňování různých tabulek, dotazníků, výkazů apod., ale měl by se věnovat pedagogické a řídící práci
  • Neúměrná administrativní zátěž na ekonomy škol a jejich nezastupitelnost, špatné finanční ohodnocení, vzhledem k pracovní zátěži a zodpovědnosti.
  • Špatné finanční ohodnocení ostatních provozních zaměstnanců.

Dle našeho názoru je třeba změnit celý systém školství – od vysokého až po základní, aby byly peníze vynakládány efektivně. Chybí propojení s požadavky praxe.