Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky ze září

Naše setkání s historií českých zemí

            Bývá už u nás tradicí, že každý měsíc si vybraná třída se svým pedagogem připraví pro ostatní spolužáky tzv. projektový den. Tento měsíc pomyslný los padl na třídu STI. s panem učitelem Mgr. Vilémem Bagári, pomocnicemi mu byly paní asistentky Veronika Kuchtová a Šárka Plodíková a jako téma si zvolili historii českých zemí. Pojmout vývoj českého státu zajímavou formou, aby nás to bavilo a nenudili jsme se, rozhodně nebyl lehký úkol. Ale aktivit pro nás bylo připraveno nepřeberné množství, a tak o nudě nemůže být rozhodně řeč.

            První část projektového dne spočívala v seznámení s nejvýznamnějšími panovníky a osobnostmi českých zemí pomocí videa na interaktivní tabuli. Začali jsme Praotcem Čechem, vysvětlili jsme si, proč nás provází celou historií lev jako symbol našeho státu, seznámili jsme se se sv. Václavem, patronem českých zemí. Zajímavým zpestřením pro všechny byly názorné ukázky středověkého oblečení pro muže a ženy – věděli jste například, že ve středověku neměli kapsy, a proto nosili vyšívané sáčky dámy a tzv. tašnice pánové? Všichni chlapci byli nadšeni, když si mohli obléknout opravdovou drátěnou košili a přilbu, potěžkat středověké zbraně. Naše putování pokračovalo k českému králi a římskému císaři Karlu IV., zastavili jsme se i u Marie Terezie, kde jsme opět mohli na vlastní oči vidět dobovou střelnou zbraň. Poslední zastávkou pro nás byla osobnost našeho prvního československého prezidenta TGM, kde jsme si připomněli okolnosti vzniku ČSR.

            Druhá část byla ryze praktická a my jsme museli na chodbě naší školy ochutnat, poznat a správně přiřadit plodiny, které se pěstovaly ve středověku. Následovaly tzv. dílničky, které byly rozděleny pro začátečníky a pokročilé. Začátečníci měli za úkol vyrobit královskou korunu a vybarvit obrázek středověkého bojovníka, pokročilí stavěli z krabic středověký hrad.

            Děkujeme touto cestou pořadatelům projektového dne, rozhodně jsme si to užili a navíc se dozvěděli mnoho nových informací o naší historii.

            A aby té historie nebylo málo, rozhodli jsme se podniknout turistickou vycházku na zříceninu hradu Ronovec nedaleko Dolní Krupé spojenou s návštěvou Muzea v Dolní Krupé. Naším průvodcem se stal pan Jiří Polívka z Kojetína, který je členem Vlastivědného kroužku. Ještě než jsme vystoupili na samotnou zříceninu hradu Ronovec, upozornil nás pan průvodce na památný strom – smrk, jehož stáří se odhaduje na 150 let. Hradní zříceniny jsou pro veřejnost volně přístupné. Dozvěděli jsme se, že hrad byl založen v polovině 13. století šlechticem Smilem z Lichtenburka, původně měl německý název Sommerburg (Letní hrad) a v dalších stoletích se vystřídalo několik majitelů, a proto hrad pomalu chátral a nebyl obydlen. Uvnitř hradního paláce se nachází pamětní deska věnovaná Josefu Čapkovi, amatérskému archeologovi, který v 50. letech založil Vlastivědný kroužek pro Ronovec. Naše cesta dále směřovala do Dolní Krupé, kde jsme navštívili muzeum nacházející se na zdejším zámku. Pan průvodce byl tak ochotný, že nám některé archeologické nálezy, které jsou zde vystaveny, ochotně zapůjčil a my jsme si mohli „sáhnout“ na kus historie.