Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Střípky ze začátku června

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ

23. května proběhlo v Havlíčkově Brodě okresní kolo dopravní soutěže cyklistů. Klání družstev spočívalo v jízdě zručnosti, ve znalosti dopravních předpisů, v orientaci na mapě a v neposlední řadě museli účastníci prokázat znalosti ze zdravovědy /poskytování první pomoci při úrazech v silničním provozu/. Cílem soutěže ve všech postupných kolech bylo prověřit znalosti získané v rámci dopravní výchovy ve škole. Všichni naši žáci se s nástrahami soutěže vypořádali výborně. První místo a zároveň absolutním vítězem soutěže se stal Patrik Pethȍ. Průběh a výsledky soutěže ukázaly, že většina mladých cyklistů se dovede správně orientovat v dopravních situacích a velmi dobře zvládá techniku jízdy. Děkujeme a blahopřejeme!

Stalo se již tradicí, že se každoročně na konci školního roku účastníme sportovních her mládeže v atletickém čtyřboji určené pro žáky praktických škol. Soutěží se v těchto disciplínách – běh na 60m, běh na 800m /dívky/, na 1500m /chlapci/, hod kriketovým míčkem a skok daleký. 28. května se konalo okresní kolo v Havlíčkově Brodě. Celé sportovní dopoledne probíhalo v přátelské atmosféře a závodníci si poměřili výkony v rozličných atletických disciplínách. Naši žáci byli velmi dobře připraveni, a tak nebylo velkým překvapením, že získali zlaté, stříbrné i bronzové medaile. V kategorii chlapců 1. místo vybojoval David Červeňák, 2. místo obsadil David Ježek a 3. místo Mário Marek. V kategorii dívek 1. místo získala Kristýna Machová, 2. místo Sára Aschenbrennerová     a 3. místo Sylva Kalejová. Vítězové postupují do krajského kola, které proběhne ve Velkém Meziříčí. Všem žákům patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

KERAMICKÝ JARMARK S PŘEKVAPENÍM…

Naše škola pravidelně organizuje akce, při kterých si široká veřejnost může prohlédnout školu a vidět, jak jsou naši žáci šikovní a všestranně nadaní. Po pozitivních ohlasech z minulých let se stalo již tradicí, že začátkem června probíhá na naší škole výstava zahradní keramiky spojená s vystoupením žáků. Tento rok se výstava konala ve středu 5. června. Naše školní zahrada ožila od brzkého rána, neboť jsme do přírodní učebny a části zahrady rozmístily keramické výrobky zhotovené ve školní keramické dílně. Výtvory žáků ji zkrášlily a učinily jedinečnou pro tento den. Oči návštěvníků byly potěšeny různorodostí a nepřeberným množstvím nápadů. Mohli zhlédnout osázené keramické květináče různých druhů a velikostí, pítka, ozdobné koule, sluníčka, zvířátka /kočky, žáby, ptáčky, sovy, želvy/ a spoustu jiných výrobků. Výstava byla velkou inspirací, jak si vyzdobit svoji vlastní zahradu.

Vzhledem k tomu, že počasí nám opravdu přálo, tak vystoupení žáků pro veřejnost proběhlo pod širým nebem na školním hřišti. Letos se neslo v duchu hesla „nejlepší z nejlepších“. Své umění předvedly mažoretky, pružnost a ladnost těla ukázaly gymnastky, nechyběla ani recitace poezie či zpěv. Překvapením a zpestřením pro diváky byla humorná scénka Kopečkovic na dovolené.Odměnou pro účastníky byl bouřlivý potlesk a hlasitý smích.

Obrovský zájem o výstavu a vystoupení žáků nás potěšil, a tak máme prostor k zamyšlení, čím zaujmout příště…