Celoročně muzikoterapie

Muzikoterapie je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu, neboť hudba může svými specifickými prostředky pronikat do hlubších vrstev osobnosti než mluvené slovo. Hudba ovlivňuje i vegetativní funkce – srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, motoriku, termoregulaci, apod. Aktivní muzikoterapie je účinná při rozvoji psychicky i somaticky zaostalých dětí, zmírňuje jejich agresivitu. Hudba k terapii se většinou nevybírá podle estetických kritérií. Obvykle se neklade důraz na obsahovou stránku díla, ale na schopnost bezprostředně působit. U nás se užívají lidové písně a hra na různé hudební nástroje, ať tradiční (jako jsou bubny), tak netradiční (např. tibetské kovové misky, umělé hadice, zvonečky, apod.).