Celoročně hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení žáka do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry dítěte s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn.