Informace k domácímu vzdělávání

Milí žáci a rodiče,

připravili jsme pro vás  práci, kterou budete plnit v období, kdy bude naše škola uzavřena. Úkoly v papírové podobě si, prosím, vyzvedněte dopoledne 3. listopadu 2020 ve vstupní hale školy (každá třída bude mít svůj box). Elektronická verze (pokud jste domluveni s třídním učitelem) vám bude odeslána týž den.  Vyhotovené úkoly posílejte e-mailem třídnímu učiteli nebo odevzdejte ve vstupní hale školy. Nyní jsou zadané úkoly ke splnění do 18. listopadu 2020.

Je důležité, abyste veškerou práci pečlivě vypracovali. Úkoly jsou nastaveny tak, abyste je zvládli bez pomoci pedagoga. Pokud si i tak nebudete vědět rady, kdykoliv se můžete telefonicky nebo emailem obrátit přímo na svou paní učitelku nebo pana učitele se žádostí o radu. Email všech pedagogů školy je zde. Učitelé při vyhodnocování vašich výstupů přihlédnou k individuálním možnostem a dovednostem každého z vás. 

Využijte i vzdělávací programy archivu České televize:

 • UčíTelka
 • Odpolko

Pokud máte připojení k internetu, využijte zdarma zpřístupněné výukové programy a stránky:

 • Didakta.cz
 • Školákov.cz
 • Taktik.cz
 • Edu.ceskatelevize.cz
 • Autiste.cz
 • Onlinecviceni.cz
 • Alik.cz
 • Rysava.websnadno.cz
 • a mnoho jiných

Hesla vám sdělí váš třídní učitel.

Děkujeme za spolupráci.