Střípky z měsíce října

NÁVŠTĚVA HAVLÍČKOVA BRODU

Při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky žáci naší školy navštívili Město Havlíčkův Brod.
Přijali jsme pozvání starosty města Mgr. Jana Tecla, a proto cíl naší první zastávky vedl na radnici, kde pan starosta sídlí. Díky dostatečné časové rezervě jsme se cestou zastavili u některých historických památek.
A jaké překvapení nás potkalo?  Pan starosta se znenadání objevil na náměstí, okamžitě se nás ujal a odvedl na své pracoviště. Všichni jsme se pohodlně usadili v jeho pracovně a nastalo vzájemné představování. Poté si žáci vyslechli zajímavé povídání o historii Havlíčkova Brodu, například od kdy má název Havlíčkův Brod, s jakými spřátelenými zeměmi spolupracuje, že se stal prvním městem, kde byl zaveden královský vodovod a mnoho dalších informací. Následovaly otázky ze strany žáků na pana starostu. Na všechny otázkynám s přehledem odpověděl, vysvětlil i pojmy, které se týkaly voleb. Posezení pan starosta zpestřil i pověstí o kostlivci Hnátovi, který je umístěn na Staré radnici. Neméně zajímavé bylo i vysvětlení názvu Koudelova kašna, která se nachází ve středu náměstí. Čas, který měl pro nás pan starosta vymezen, velmi rychle uběhl. Na rozloučenou všichni dostali dárek a nechyběla ani společná fotografie.
                Následně jsme se odebrali do muzea Havlíčkova Brodu, které sídlí v Havlíčkově domě. Výstava ke 100. výročí vzniku Československé republiky je vhodně  uspořádaná a srozumitelná pro každého. Je rozdělena do několika částí podle důležitých historických mezníků. Paní průvodkyně nás provedla celou výstavou a představila jednotlivá období. První část je věnována roku 1918, kde žáci zhlédli symboly a předměty za sto let trvání času. Druhá část zachycuje roky 1939 – 1945 – utrpení, bolest a smutek II. světové války. Třetí část znázorňuje rok 1968. Nespokojenost lidí po obsazení republiky sovětskou armádou se projevovala i formou nápisů na domech a výrobou transparentů. Vystavené originální transparenty s hesly paní průvodkyně žákům objasnila. Čtvrtá část výstavy představuje rok 1989, který je vyobrazen v podobě smetiště. Část pátá představuje příběhy brodských pomníků, které byly rozmístěny ve městě. A tady končila naše prohlídka ke 100. výročí Československé republiky. Závěr výstavy byl opravdu velkým překvapením a potěšením pro paní průvodkyni, která se nám věnovala. Naši žáci jí jako poděkování za prohlídku a výklad zazpívali píseň Ach, synku, synku…
                Následovalo putování po havlíčkobrodských památkách. Jeden z našich pedagogůMgr. Jaroslav Drtina velmi poutavou formou žákům předával informace o historicky zajímavých místech Havlíčkova Brodu. Naše cesta začala u mariánského sloupu, který je dominantou náměstí. Měšťané ho postavili jako ochranu proti moru. Zastavili jsme se i u Koudelovy kamenné barokní pískovcové kašny, kde jsme zmínili, jakou cestou přišla ke svému názvu. Naši velkou pozornost si nepochybně zasloužil i pomník T. G. Masaryka ve Štáflově ulici. Poté naše cesta pokračovala k nejstaršímu středověkému dřevěnému domu zvanémuŠtáflova chalupa. Putování podél městských hradeb nás zavedlo ke Štáflově baště a pomníčku, který je vzpomínkou na útrapy II. světové války, kde při leteckém náletu zahynuli čtyři chlapci. Příroda uprostřed města a procházka pod korunami stromů, to je park Budoucnost. Krátký odpočinek jsme sidopřáli v dřevěném altánu a následně pokračovali lipovou alejí k soše K. H. Borovského.
                Touto zastávkou skončilo putování po Havlíčkově Brodě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí jak z historie, tak ze současnosti. Děkujeme panu starostovi za vřelé přijetí na radnici a našemu kolegovi za netradiční poznání Havlíčkova Brodu.

Rychlé kontakty