Střípky z měsíce září

PESTRÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok se pomaličku rozbíhá, a protože nám počasí celé září vyloženě přálo, rozhodli jsme se vyzkoušet nový trend a to výuku v přírodě. Jaká to má pozitiva? Rozhodně to prospívá našemu zdraví, dále můžeme uplatnit mezipředmětové vztahy, protože každá naše „činnost“ se netýká jen jednoho předmětu, ale vždy se najde tzv. něco navíc. A co jsme tedy během září podnikli?
Během prvního týdne jsme vyrazili na poznávací vycházku. Noví žáci se seznámili s důležitými místy, prošli jsme historicky zajímavá místa, kde jsme si připomněli, čím jsou významná.
Druhý zářijový týden se konala výstava drobného zvířectva v chovatelském areálu Chotěboř. Nejenom, že jsme mohli vidět nám známá domácí zvířata, ale nejvíce se nám líbil „králičí hop“, což je překážkový běh pro králíky.
Štědře se nám odvděčila i naše přírodní zahrada, kde jsme sklidili plody zaseté v loňském školním roce. Výsledky naší práce žáci zpracovali ve školní cvičné kuchyni.
Do našich zářijových aktivit jsme začlenili i kulturu, a to v podobě několika divadelních představení na Chotěbořském divadlení.
V neposlední řadě se dostalo i na sport. Na letním stadionu se konaly lehkoatletické závody – běh na 60 metrů, 800 metrů, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Organizátorem byla naše škola, která se utkala se Základní školou Buttulova ulice a Základní školou Smetanova ulice. Závody se konaly za finanční podpory Města Chotěboř, kterému tímto děkujeme.
Závěr měsíce byl věnován turistické vycházce do Údolí řeky Doubravy, kde žáci mohli v praxi uplatnit své znalosti z enviromentální výchovy.
                Z výčtu výše uvedených aktivit jistě potvrdíte, že jsme se během začátku školního roku opravdu nenudili, a my už se těšíme, co nám přinesou další týdny ve škole.

Rychlé kontakty