Střípky z měsíce června

VÝLET ZA POZNÁNÍM
            S blížícím se koncem školního roku je čas na výlety, exkurze, sportovní a vědomostní soutěže. Nejvíce jsme se těšili na školní výlet. V široké nabídce nás zaujal výlet do Brna. Počasí bylo velmi krásné, a tak nám nebránilo nic, abychom se vydali do zábavného vědeckého parku VIDA. A co je vlastně VIDA? No, přece zvolání, když objevíte něco překvapivého – zvoláte: „Vida! To jsem nevěděl…“. Čekalo na nás více jak 150 exponátů, které jsme si mohli vyzkoušet na vlastní kůži a tím lépe porozumět světu kolem nás.Víte, jaké to je projít se po zemětřesné desce, prožít tornádo, povodňovou vlnu, poznat oceán v láhvi, ověřit si funkci svého srdce, nebo si zkusit moderovat předpověď počasí? To vše jsme si mohli vyzkoušet.
            Pro naše žáky byly připraveny dva programy. První s názvem „Když kámen promluví“, v němž objevovali kamenný svět všemi smysly. Například si vyzkoušeli hru na kamenný xylofon /litofon/, kde si společně zahráli píseň Skákal pes přes oves. V dalším stanovišti poznávali různé druhy kamenů, absolvovali chůzi po kamenné cestě a na závěr relaxovali s lávovými kameny za zvuků příjemné relaxační hudby.
Druhý program se jmenoval„Mysli na smysly“, při kterém žáci museli zapojit všechny smysly. Po hmatu měli poznat předmět v neprůhledném sáčku, po čichu zjistit obsah skleničky, po sluchu rozlišit různé zvuky /například start letadla, motorky, hlas zvířat a jiné/. Pro ověření bystrosti zraku hledali rozdíly na obrázcích. Posledním úkolem v programu byla ochutnávka jídla, zda se jedná o kyselé, sladké, slané nebo hořké chutě.
            Výlet se nám vydařil i přes nepříjemnou dopravní situaci, která nás na cestě potkala.

VÝSTAVA ZAHRADNÍ KERAMIKY A VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
Naše škola pravidelně organizuje akce, při kterých si široká veřejnost může prohlédnout školu a vidět, jak jsou naši žáci šikovní. Po pozitivních ohlasech veřejnosti z minulých let se stalo již tradicí, že začátkem června probíhá na naší škole výstava zahradní keramiky spojená s vystoupením žáků. Akce proběhla 5. června. Červen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, jelikož je příroda v plném květu. Naše školní zahrada ožila od brzkého rána. Do přírodní učebny a části zahrady jsme rozmístili keramické výrobky zhotovené ve školní keramické dílně. Výtvory žáků ji tak zkrášlily a učinily jedinečnou pro tento den. Oči návštěvníků byly potěšeny různorodostí a nepřeberným množstvím nápadů. Mohli zhlédnout osázené keramické květináče různých druhů a velikostí, pítka, ozdobné koule na svíčku, sluníčka, zvířátka /pejsky, ptáčky, zajíčky, motýly, sovy/ a spoustu jiných výrobků. Výstava byla velkou inspirací, jak si vyzdobit svoji vlastní zahradu.

            V deset hodin proběhlo v budově školy vystoupení žáků pro veřejnost. Návštěvníci mohli zhlédnout například scénku „Kopečkovic v Itálii“, vystoupení mažoretek, gymnastek se stuhami, břišní tanec, balet Labutí jezero, spoustu známých písní a další aktivity, které se žáci během roku naučili v kroužcích.

            Výstava i vystoupení byly kladně hodnoceny veřejností, a tak máme prostor k zamyšlení, čím zaujmout příště…

Rychlé kontakty