Střípky z měsíce dubna

SOUTĚŽIVÉ JARO

Jarní období je v naší škole bohaté na různorodé soutěže. Některé činnosti se staly již tradicí, jiné novinkou. Žáci se rádi účastní různých soutěží. Při nichž si ověří své vědomosti, získají nové poznatky, utuží své sebevědomí a nejednou v sobě objeví skryté rezervy.

13. března proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Soutěž je velmi oblíbena a zúčastňuje se jí velké množství mladších i starších žáků. Účinkující jsou vždy dobře připraveni. Písničky si zpívají v hudební výchově i v hudebně dramatickém kroužku, který má na škole dlouholetou tradici. Porota měla velmi těžké rozhodování. Úkolu se zhostila zodpovědně. Soutěžilo se ve třech kategoriích. A jaké byly výsledky?

I. kategorie: 1.místo získal Jan Pelouch s písní „Haleluja“. Velmi překvapující nejen pro porotu, ale i celé publikum byl objev Talent roku – Karolína Pešková s písní „Titanic“. V II. kategorii: 1. místo obsadila Denisa Kalejová s písní „Červená řeka“. V kategorii DUO 1.místo získal Vojtěch Fidra a Lenka Kolářová s písní „Když nemůžeš, tak přidej“. Odměněni byli nejen vítězové, kteří obdrželi diplom z rukou místostarosty Chotěboře ing. Zdeňka Janovského, ale i všichni zúčastnění.

23. březen byl „Dnem recitace“. Z úst našich žáků zazněla krásná poezie. Někteří stáli před porotou poprvé, jiní už byli zkušení recitátoři. I přesto, že se některým recitujícím občas něco nepodařilo, nic to nezměnilo na krásném kulturním zážitku. Pro porotu to nebyl jednoduchý úkol. Zazněla poezie veselá, smutná, hravá i vtipná. Soutěžilo se v pěti kategoriích.

I. kategorie: 1.místo Jaromír Jecha

II . kategorie: 1.místo Jan Pelouch

III. kategorie: 1.místo Johanka Agnes Kolářová

IV. kategorie: 1.místo Jakub Ulč

V. kategorie: 1.místo Vojtěch Fidra

Všichni účinkující si odnesli odměny v podobě sladkostí. Vítězové I., II. a III. kategorie postoupili do krajského kola, které se konalo ve Velkém Meziříčí.

TURNAJ – VELIKONOČNÍ BOCCIA

Jednou z nejvíce oblíbených soutěží u žáků jsou soutěže sportovní. Novým poznatkem pro žáky byla sportovní soutěž Boccia. Hra Boccia, podobná pétanque, byla původně určena lidem s těžkým tělesným postižením, ale může si ji zahrát každý. Hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a modré barvy. Důležitý význam má bílý míček tzv. „Jack“, jehož vhozením do pole se zahajuje hra. Hráči se snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze.

Turnaj byl vyhlášen v průběhu celého týdne před Velikonoci. Týden plný napětí a nervozity čekal na své vítěze. Soutěžilo se v kategorii: Dívky – 1. místo získala Jaromíra Nejedlá. V kategorii: Chlapci učni – 1. místo vysoutěžil Patrik Finger. V kategorii: Chlapci mistři – 1. místo obsadil Oliver Feko. Všem zúčastněným k dosaženým výsledkům poblahopřála paní ředitelka Mgr. Drahomíra Danielková a zároveň předala vítězům diplomy. Všichni účastníci získali spoustu drobných cen, poznatků a nepřeberné množství zážitků. Všem patří opravdová gratulace.


ČISTÁ VYSOČINA 2018

V letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila jarního úklidu odpadů. Akci s názvem Čistá Vysočina vyhlásil Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA 21. Jednalo se již o 10. ročník tradičního úklidu přírody.

Letošní ročník se konal v termínu od 16. dubna až do 22. dubna. Jednalo se o úklid veřejných prostranství a okolí silnic. Naše škola prošla a vyčistila trasu kolem školy, oblast čističky odpadních vod, prostor Koukalek, okolí Kaple sv. Anny a Geofondu. Pytle na odpadky jsme si vyzvedli na kontaktním místě, na podatelně Městského úřadu Chotěboř, a s velkým nadšením jsme se pustili do práce.

A jaký byl náš cíl? Nejenom po zimě zbavit přírodu nepříjemného odpadu, ale udělat si životní prostředí, ve kterém žijeme, o něco hezčí. Pytle se velmi rychle zaplnily a účel, pro který byly určeny, nabyl svého cíle. Přesvědčili jsme se, že někteří z nás jsou nejspíš z „jiné planety“, jinak je jen těžko možné pochopit, co je všechno odloženo v přírodě. Kromě odpadu typu PET lahve, skleněné lahve, igelity, plechovky, kusy polystyrenu jsme našli i opravdové „poklady“ – plastové barely, kabely, trubky, části kočárků.

Nabízí se otázka, co současná společnost dělá špatně, respektive co dělá pro to, aby se zlozvyku odhazování odpadu do přírody předcházelo? To je otázka k zamyšlení pro nás všechny… Kontejnerů na různý odpad je přece kolem nás plno.

Akce Čistá Vysočina se nám líbila. Jsme rádi, že i naše škola přispěla ke zkrášlení životního prostředí.


Rychlé kontakty