Střípky z měsíce března

Projekt Krokus
     Naše škola se tradičně zapojuje do mnoha projektů. Jedním z nich je i Projekt Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland /HETI/ ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.
     Projekt je určený žákům starším 11 let. Běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. O co se jedná?
     Organizace HETI nám zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů /jedná se o žluté šafrány/, které jsme na podzim zasadili na naší školní zahradu, jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva krokusů připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna /27. ledna/ – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Když lidé budou obdivovat květiny, můžeme vysvětlit, co vlastně krokusy symbolizují. U nás na Vysočině to bude o něco později.
     Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Materiály pro pedagogy doplňují již existující pomůcky k výuce o interkulturalismu a prevenci rasismu. Zapojení dětí do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.
     V současné době již netrpělivě vyhlížíme květy žlutých krokusů a tím podporujeme vzpomínku na boj proti rasismu. Při péči o tyto květiny se pro nás stává dlouhodobým projektem.

                           
Liška Mia ve škole
     Nejedná se o aprílový žert, ale nedávno nás ve škole opravdu  navštívila liška. Postaral se o to Pavel Wolejník, který se už několik let zabývá ochranou dravců a loni se mu podařilo zachránit z opuštěné nory v jednom zemědělském družstvu nedaleko Českých Budějovic malou lištičku spolu s jejími čtyřmi sourozenci. Od té doby s Miou, jak jí nazval, pravidelně navštěvuje školáky po celé republice a zpestřuje jim výuku. Je zapojen do vzdělávacích programů pro školy a školky ve vzdělávací agentuře „Pochop“ /Poznej, Chápej, Opatruj/. U nás vystoupil s výukovým programem E-Liška. Během hodinové besedy se děti mohly dozvědět nejen zajímavosti ze života lišky obecné, ale Miu si mohly i pohladit. Pan Wolejník jim ale kladl na srdce, že žádná volně žijící zvířátka v lese se hladit nesmí. Mia je totiž očkována a pravidelně veterinárně ošetřována. Touto zvláštní akcí probouzí v dětech lásku k přírodě, ke zvířatům, nejen k liškám, ale celkově k predátorům, protože ty veřejnost mnohdy neprávem odsuzuje. Prostě všechna zvířátka jsou součástí lesa, přírody, do které patří i člověk. Musíme se vzájemně respektovat a podporovat. Akce se nám velice líbila a už nyní se těšíme na její další pokračování.

 Párty se Zdravou 5
      U nás ve škole jsme již několik let zapojeni do výukového programu „Párty se Zdravou 5“.
I v letošním roce jsme uvedenou akci absolvovali. Žáci pracovali ve skupinách a dozvěděli se užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Výuka proběhla částečně ve třídách a ve školní kuchyni, kde si všichni na připraveném jídle pochutnali.
      Žáci si ujasnili některá základní pravidla: např. jíst jen pestrou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby, drůbež. Nemáme se přejídat, ale ani hladovět. Upřednostňovat kvalitní rostlinné tuky a oleje před živočišnými. Střídmě konzumovat cukr a sladkosti. Nedosolovat již hotové pokrmy, protože chuť na slané je hlavně návykem. Dodržovat dostatečný příjem vhodných tekutin – denně alespoň 2 litry. Udržovat si vhodnou tělesnou váhu. To jsou jen některá pravidla, která se děti rozhodly plnit. Vždyť právě výživa zasahuje do všech funkcí organismu a velmi významně ovlivňuje naše zdraví a náš životní styl. Toto je pokaždé moc pěkná akce a vždy se těšíme na její pokračování.

PRVNÍ POMOC
             Jsou momenty v životě člověka, kdy se dostaneme do situace, ve které je nutné podat pomocnou ruku a například poskytnout první pomoc. Tu mohou potřebovat lidé nejen v našem okolí, ale i my sami. Právě ve chvílích, kdy vteřiny rozhodují o životě, je třeba být připravený a umět si poradit. Teoretické vědomosti v poskytování první pomoci je nutné si stále připomínat a opakovat, ale daleko větší důraz je však nutné klást na praktické provedení.
            Naše škola se vedle vzdělání zaměřuje především na praktický život. K tomu patří besedy, přednášky a workshopy. Měsíc únor byl věnován „první pomoci“. 12. února paní Magdalena Vojtěchová z Českého červeného kříže, která pracuje v jihlavské nemocnici jako sálová sestra, připravila pro žáky besedu týkající se zdraví a jeho ochrany. Naši školu navštěvuje již pravidelně. Vždy přichází s novými poznatky, které žákům velmi zajímavou a poutavou formou předává. Paní Vojtěchová v několikahodinové besedě seznámila žáky se základy první pomoci. Nejprve zopakovala základní telefonní čísla integrovaného záchranného systému. Připomněla, že poskytnout první pomoc je povinností každého občana České republiky v rámci svých schopností a dovedností, tak aby neohrozil svoje zdraví a život. S žáky probrala, jak postupovat při nahlašování úrazů a poskytnutí první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Velmi pestrou a napínavou formou byli do besedy zapojeni všichni žáci, kteří ani na chvíli neztratili pozornost. Paní Vojtěchová střídala teoretickou i praktickou část. Průběh besedy byl zpestřen zábavnými úkoly, rébusy a kvízy se zdravotnickou tematikou. Velmi zajímavé byly modelové situace, kde si žáci mohli ověřit své schopnosti v poskytování první pomoci na svých spolužácích. A co žáky zaujalo nejvíce? Možnost si vyzkoušet resuscitaci na figuríně a následně na kamarádech.
O týden později – 19. února – byla první pomoc plně zaměřena na praktické dovednosti. Motto projektového dne znělo: „Vše, co potřebuješ, jsou dvě ruce.“ Naši školu navštívili záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočiny. A kdo byli ti, co trpělivě, vstřícně a ochotně předávali informace v poskytování první pomoci? Paní Dagmar Kopalová a pan Radek Klimeš z chotěbořské záchranné služby. Sami žáci si pod jejich vedením vyzkoušeli, jak náročný je boj o lidský život a že vteřina je neskutečně dlouhá doba. Proto je velmi důležité, aby každý člověk byl seznámen s poskytováním první pomoci, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme muset poskytnout nebo ji budeme sami potřebovat.
Žáci měli možnost si prohlédnout zdravotnické přístroje, kterými je vybaveno každé vozidlo záchranné služby. Na figuríně viděli, jak nepostradatelným a velmi důležitým pomocníkem při resuscitaci je přístroj Lucas 2, který provádí automatizovanou mechanickou zevní srdeční masáž (zajišťuje optimální stabilní frekvenci, rytmus i hloubku při nepřímé masáži srdce tak dlouho, jak je potřeba). Dále si žáci na vlastním těle vyzkoušeli Defibrilátor Lifepak EP 12, který měří EKG – monitoruje funkce lidského kardiovaskulárního systému, měří krevní tlak a pulz. Zpestřením dne byla i možnost si vyzkoušet transport zraněného spolužáka ve vakuové matraci. Praktické úkony byly pro žáky obrovským přínosem. A co bylo vyvrcholením projektového dne zaměřeného na první pomoc? Příjezd hasičského záchranného sboru z Chotěboře. Hasiči žákům předvedli vybavení hasičského vozidla, vysvětlili, na co se jednotlivé přístroje a pomůcky používají, v neposlední řadě ochotně zodpověděli veškeré otázky, kterými je žáci zahrnuli.
Proškolení v poskytování první pomoci je nepostradatelné pro každého z nás, a proto bychom ho měli pravidelně absolvovat. Děkujeme všem lektorům za předání cenných a důležitých poznatků a informací v poskytování první pomoci. Těšíme se na další zajímavé setkání.

Rychlé kontakty